Opgenomen in nationaal verkeersreglement

Fietsstraat nu ook officieel erkend in wet

De Visserij is één van de twee Gentse fietsstraten. Foto: Frederiek Vande Velde

GENT - Het ‘Gentse' principe van de fietsstraat, zoals toegepast in de Visserij en de Trekweg, is officieel verankerd in het Belgische verkeersreglement en krijgt binnenkort een officieel verkeersbord. Gent bracht het idee ons land binnen en wil in de stad nog meer fietsstraten inrichten. foto's Frederiek Vande Velde

‘Een fietsstraat is een straat die ingericht is als een fietsroute: fietsers mogen er de hele breedte van de rijbaan gebruiken. Motorvoertuigen zijn toegelaten, maar mogen de fietsers niet inhalen en mogen nooit sneller dan 30 kilometer per uur rijden.' Zo luidt het nieuwe artikel 2.61 van het verkeersreglement dat twee weken geleden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd.

Door het nieuwe artikel kunnen in heel ons land fietsstraten worden ingevoerd. Het is enkel nog wachten op het ontwerp van een nieuw officieel verkeersbord dat het begin en einde van een fietsstraat aanduidt.

Experiment

Het principe van de fietsstraat komt overgewaaid uit Duitsland en Nederland, maar het was Gent die de fietsstraat in ons land introduceerde. Toenmalig schepen Karin Temmerman (SP.A) kondigde al in 2009 aan te willen experimenteren met het idee. Twee jaar later, in juli 2011, werd plots de Visserij rood geschilderd. Even later volgde ook de Trekweg in Mariakerke.

Te smal

Het rode wegdek werd aanvankelijk sceptisch onthaald, maar de twee Gentse fietsstraten missen hun effect niet. Sluipverkeer hebben ze niet kunnen bannen, maar tijdens de spits blijven de meeste auto's braafjes achter de fietsers. Fietsvereniging Trapkracht is zelfs zo'n fan dat ze heel het stadscentrum tot één grote fietsstraat zou willen omvormen. ‘De fiets moet het ritme bepalen in de stad, niet de auto', zegt Jasmin Lauwaert van Trapkracht.

Toch kan er aan de fietsstraat nog gesleuteld worden. ‘Het rode wegdek beslaat niet de hele oppervlakte van de Visserij, waardoor de straat optisch smaller lijkt', zegt Lauwaert. ‘Daardoor rijden auto's meer in het midden van de straat. Dat is gevaarlijk voor fietsers die uit de tegengestelde richting komen.'

‘Om zo'n problemen te signaleren, evalueren we binnenkort met een groep fietsers de inrichting van de Visserij', zegt schepen Martine De Regge (SP.A).

‘Gent moet absoluut gaan voor nog meer fietsstraten, vooral in straten die te smal zijn om suggestiestroken of fietspaden aan te leggen.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio