Octaaf Wauters geeft fakkel door aan Pierre Borms

Moerzeekse Recreatievereniging viert veertigste verjaardag

© © Jan Van de Velde

© © Jan Van de Velde

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

De Moerzeekse Recreatievereniging (MRV), die in het Scheldeoevergebied van het Grootbroek honderden hovingen en visvijvers beheert, bestaat veertig jaar. De vzw kon ervoor zorgen dat de gronden buiten de zone van de overstromingsgebieden bleef.

Jan Van de Velde

De eigenaars van de mooie dagrecreatiegronden overleefden ook de dreigende storm van de ruilverkaveling in de jaren zeventig en tachtig. ‘De terugval van de land- en tuinbouwactiviteiten langs de Scheldeoever gaf vrij spel aan de jacht en de visserij', vertelt ere-voorzitter Octaaf Wauters, die begin dit jaar de fakkel doorgaf aan Pierre Borms. ‘Zelf liet ik vijftig jaar geleden een vijver uitgraven en een vakantiewoning bouwen in de Gijvenstraat', zegt Wauters.

Verblijfsrecreatie troef

‘Omdat er geen regelgeving bestond op het vlak van ruimtelijke ordening in dergelijke natuurgebieden, ontstond niet alleen een ongeordend landschap, maar ook een strijd tussen groenen, landbouwers en recreanten. In juni 1971 organiseerden we een vergadering voor alle eigenaars in café De Klok en daar werd de basis gelegd van de MRV, met 57 leden. Tien jaar later was dit ledenaantal verdubbeld en hadden we al enige impact in de besluitvorming om onze zone voor verblijfsrecreatie af te bakenen. We overleefden uiteindelijk ook het spook van de ruilverkaveling, zodat het recreatiegebied stilaan een vaste waarde werd in de Moerzeekse leefgemeenschap. De visserij heeft dan wel wat ingeboet, maar in ons gebied is de verblijfsrecreatie nu troef. Heel wat chalets beschikken over veel comfort, onder meer ook omdat we een ondergronds elektriciteitsnet mochten aanleggen. Daardoor verdwenen ook de storende stroomgeneratoren. Uiteindelijk hebben we ook de laatste bedreiging van de overstromingsgebieden gewonnen en blijft ons recreatiegebied almaar meer mensen van buiten Moerzeke en Hamme aantrekken', aldus nog de ere-voorzitter.

Parel van vijverlandschap

Pierre Borms krijgt een mooie erfenis van Octaaf Wauters. ‘Deze unieke omgeving in de meanders van de Schelde herbergt een parel van een vijverlandschap met nog tal van groeimogelijkheden voor zachte recreatie', stelt Borms. ‘Deze recreatievorm geeft een meerwaarde aan de plaatselijke gemeenschap.' Dat bevestigt ook burgemeester Herman Vijt (CD&V): ‘De MRV is een aanspreekpunt voor het gemeentebestuur, dat vanuit een volkomen legale verblijfsrecreatie nooit problemen veroorzaakt, zoals we die wel kennen in andere gebieden van weekendverblijven'. Met Maurits Roels (55) uit Hazeldonk beschikt de MRV sinds kort over een nieuwe wachter. ‘Bij deze job komt meer kijken dan ik eerst had gedacht', zegt de halftijds werkende postbediende. ‘Ik moet vooral veel bemiddelen bij discussies tussen eigenaars en recreanten. Dan wordt het

schipperen,

zoals dat in de politiek gebruikelijk is.'

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Vastgoed

Jobs in de regio

Bekijk alle jobs