Vlaams gewest pakt ring aan

LIER -
Vanaf het voorjaar begint het Vlaamse gewest met aanpassingswerken aan de ring rond Lier. Er wordt begonnen met werken op het gedeelte tussen de Aarschotse- en de Berlaarsesteenweg maar ook het kruispunt met deze laatste baan wordt heraangelegd. Voor het overige deel van de ring, de andere kruispunten, wordt gewacht tot het najaar.

Al een aantal jaren worden de kruispunten van de Lierse ring aangeduid als mee van de gevaarlijkste in de provincie. Het ligt daarom in de bedoeling van het Vlaamse gewest, eigenaar van de ring, om hieraan aanpassingen aan te brengen. Er wordt op dat vlak een aanvang genomen met het kruispunt ter hoogte van de Berlaarsesteenweg.

Dit kruispunt krijgt bijkomende afslagstroken en voor sommige verkeersbewegingen wordt een regeling met verkeerslichten voorzien. De ring zelf wordt ook aangepast tussen de Aarschotse- en de Berlaarsesteenweg. In de richting van Kessel verdwijnt een rijvak waardoor de mogelijkheid ontstaat om de parkeerstrook voor vrachtwagens te beveiligen. Volgens schepen van Openbare Werken Leon Cool (CD&V) wordt op dat gedeelte eveneens voorzien in dubbelrichtingsfietspaden langs beide zijden van de ring.

Het is, volgens de schepen, nog wachten tot in maart om de plannen voor de heraanleg van de andere kruispunten van de ring te zien. Het gaat dan om de kruispunten met de Aarschotse-, de Mechelse- en de Antwerpsesteenweg. Indien alle betrokken instanties de plannen voor de herinrichting goedkeuren dan zal vermoedelijk in het najaar met de werken kunnen gestart worden. Cool drukte de hoop uit dat het kruispunt met de Aarschotsesteenweg dan als eerste aan bod zal komen.

Vanuit het stadsbestuur wordt gehoopt dat het Vlaamse gewest het Lierse mobiliteitsplan zal volgen voor de heraanleg van de betrokken kruispunten. Dit mobiliteitsplan voorziet een rotonde aan de Aarschotsesteenweg, tunnels voor het doorgaand verkeer aan de Mechelse- en de Antwerpsesteenweg en bijkomend rotondes voor het afslaand verkeer.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees