Varkensstallen maken plaats voor ijzerboomgaard

KTA-hoeve IJzerdijk wordt groene zone

KTA-hoeve IJzerdijk wordt groene zone

Lies Laridon en Guido Decorte (CD&V): 'We willen een homogeen provinciaal domein van 17hectare.' Kurt Desplenter Foto: © Kurt Desplenter

DIKSMUIDE - Nog dit jaar start de afbraak van de twee varkensstallen op de site van de KTA-hoeve aan de IJzerdijk. De hoeve is eigendom van de provincie West-Vlaanderen en krijgt een nieuwe toekomst als het provinciedomein IJzerboomgaard.

De provincie West-Vlaanderen kocht enkele jaren geleden de leegstaande hoeve van het Koninklijk Technisch Atheneum (KTA) voor de prijs van 735.000euro. Op deze didactische hoeve leerden de leerlingen dieren kweken, maar ook slachten. De hoeve was dan ook verbonden aan de slagerijschool van het KTA aan de Kaaskerkestraat. Het domein is 22,76 hectare groot en bevat naast vele landerijen ook een woning, koe- en varkensstallen, een tuin en een slachthuis. Het bevindt zich naast de IJzertoren en de provinciale fietsroute Diksmuide-Nieuwpoort.

Homogeen domein

'De toekomstige aanleg van de ring rond Diksmuide snijdt dwars door het landbouwgebied van dit provinciedomein. Het is de bedoeling dat we de landbouwgrond buiten de ring omruilen met beschikbare gronden binnen het tracé. Zo ontstaat er een homogeen provinciaal domein van 17 hectare polderlandschap. De ruil is ook voor de landbouwers een goede zaak. Zo hoeven zij niet met hun machines over de toekomstige ring te rijden om hun landerijen te bereiken', weet provincieraadslid Lies Laridon (CD&V).

Groene zone

Het belangrijkste project is de uitbouw van een grote groene speelzone die bestemd is voor de kinderen, de gezinnen en de jeugdgroepen. 'Deze groene speelruimte zal hoofdzakelijk gras, bomen, struiken en water omvatten. Daarnaast is er ook plaats om een cafetaria uit te bouwen.

Er zijn ook gesprekken bezig met vzw De Groene Kans. Deze vzw is actief in de sociale economie en biedt diensten aan zoals landschapszorg en groenonderhoud. Het is de bedoeling om het personeel van deze vzw op dit nieuwe provinciedomein te huisvesten. We hopen ook dat de vzw kan helpen met het onderhoud van de IJzerboomgaard', vertelt gedeputeerde Guido Decorte (CD&V).

Ook de provinciale groendienst krijgt in deze voormalige KTA-hoeve zijn uitvalsbasis. Het personeel van de groendienst staat in voor het onderhoud van de provinciale groene assen op de gewezen spoorwegbeddingen. De Frontzate, dit is de bedding van de oude spoorlijn tussen Diksmuide en Nieuwpoort, is onlangs door de provincie West-Vlaanderen aangekocht en zal door diezelfde groendienst worden beheerd.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio