,,Dit is geen heilige die spruitjes kweekt''

Pater Damiaan is de Belg der Belgen

Pater Damiaan is de Belg der Belgen
Pater Damiaan is de Belg der Belgen. Onze lezers gaven hem meer dan een fietslengte voorsprong op Eddy Merckx. Terecht, vindt professor kerkelijk recht Rik Torfs. Voor hem hoeven ze Damiaan niet heilig te verklaren. Biografe Hilde Eynikel vindt van wel. ,,Wie pleegt er vandaag de dag nog zo’n langdurige zelfmoord?’’
Geen slechte keuze, mijmert professor Rik Torfs. ,,Absoluut geen slechte keuze. Damiaan past in het katholieke, traditionele Vlaamse kader. Toch is hij geen man van het systeem, geen bisschop of zo. Hij hield niet van gezag en was een doener, geen prater. Hij had ook de moed om de schaduw van de kerktoren te verlaten. Dat verheft hem boven een of andere heimatschrijver.’’

Er valt Torfs nog iets op. De nummers twee en drie, Eddy Merckx en Paul Janssen, zijn baronnen. ,,Damiaan was dat niet. Wie zich inzet voor de goede zaak, wordt niet bekroond. Merckx zou een sympathieke en grote winnaar zijn, maar er zijn toch wezenlijker dingen dan sport. Opmerkelijk: Damiaan was geen underdog. Hij had een soort on-Vlaamse lef. Dat is nog een reden waarom Damiaan verdiend wint: die eeuwige liefde van de Vlaming voor de underdog heb ik altijd erg saai gevonden. Dat Damiaan een ruziestoker was, vind ik sympathiek. Hij was gedreven. Als het trage systeem je tegenwerkt, moet je daar geen geduld voor opbrengen.’’

Te goed om heilig te zijn

Tijd voor de heiligverklaring, dus? Torfs vindt van niet. ,,Damiaan is misschien van een te hoog niveau om een heilige te worden. Een heilige van deze tijd, dat is de man die spruitjes kweekt in de tuin van het klooster. Een heiligverklaring is meer een adellijke titel die mensen tevreden maakt. Laat ik de zaak omkeren. Het zou voor Damiaan geen eer zijn om heilige te worden, maar de heiligen moeten zich wel vereerd voelen om Damiaan in hun rangen te krijgen.’’

Ook Hilde Eynikel noemt de overwinning van Damiaan verdiend. Zij schreef een boek over zijn leven. ,,Pater Damiaan leeft. Dat hoor ik van de paters in Tremelo die de scholen op bezoek krijgen. Mijn kinderen zijn in Tremelo geweest, de kinderen van mijn vriendinnen, mijn neven en nichtjes. Ik vind dit een mooi signaal. We moeten solidair zijn om de strijd voor andere mensen aan te binden.’’

Eynikel vindt dat Damiaan wel een heilige is. ,,Hij was geen toonbeeld van gehoorzaamheid, maar hij wou voor niemand zijn patiënten in de steek laten. Moeder Theresa zei het zelf: voor mij is pater Damiaan zelf het mirakel. Hij verdient dit echt. Deze man pleegde een vorm van langdurige zelfmoord. Hij riskeerde de besmetting met lepra omdat zijn patiënten hem anders niet zouden vertrouwen. Zo’n mensen kom je niet veel meer tegen.’’

Met bloed op een brief

Damiaan was niet onbesproken. Omdat hij een mens was, zegt de biografe. ,,Hij brouwde zijn eigen bier en dronk al eens een pint: en dan? Hij zou ook met een vrouw hebben geslapen: en wat dan nog? Ze zeggen dat hij met geld smeet, maar dat geloof ik niet. Hij kreeg veel schenkingen uit Engeland en Amerika. Drie weken voor zijn dood kocht hij met een schenking knikkers voor de kinderen. Ge gooit het geld weer door de vensters, kreeg hij als verwijt. Op vijf dagen voor zijn dood vroeg hij aan een dokter om een paar patiënten te komen bekijken. Hij moet toen heel ziek zijn geweest, want zijn bloed kleefde aan zijn brief. Toch sprak hij niet over zichzelf. Dan zeg ik: oververdiend. Proficiat, Vlaanderen.’’

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees