Jef Vermassen

Jef Vermassen

Foto: rr

Jef Vermassen (61) is één van de absolute toppleiters van ons land. Door de jaren heen verkreeg hij vijftien vrijspraken voor assisen. Hij is ook de auteur van de bestseller Moordenaars en hun motieven.
Moet er sneller recht worden gesproken? JA
‘Het is ontzettend belangrijk dat een misdrijf snel wordt beoordeeld. In de allereerste plaats voor het slachtoffer zelf. Die kan wat hem overkomen is pas verwerken als de zaak is afgesloten. Maar ook de verdachten hebben recht op een snelle behandeling. Zodat ze snel weten waar ze aan toe zijn. De logica van een bestraffing is dat deze zo snel mogelijk na de feiten volgt. Dat heeft gewoon meer effect. Want je zegt je kind toch ook niet dat het vandaag niet buiten mag spelen, omdat het twee jaar geleden iets heeft mispeuterd. Soms zijn onderzoekers al na enkele maanden rond met hun dossier. Maar dan duurt het toch nog een jaar voor de psychiater zijn verslag klaar heeft. Dit omdat er maar een beperkte groep van psychiaters voor het gerecht werkt. De verstreken tijd is een nadeel voor het proces: hoe want hoe vroeger een zaak voorkomt, hoe beter ze in het geheugen zit van de betrokkenen en getuigen.’

Moet de procureur gestraft worden bij fouten? JA
‘Wat gebeurt er na een fout in om het even welk privébedrijf? Dan wordt nagegaan wie de verantwoordelijke is. En als die wordt gevonden, volgt een sanctie. Niet om die persoon pijn te doen, wel om te zorgen dat diezelfde fout niet meer wordt gemaakt. En dat is belangrijk. Waarom zou dit dan niet kunnen als de procureur een fout maakt? Ook hij moet een signaal krijgen dat een uitschuiver van hem niet kan worden geaccepteerd.’

Moet er bij justitie een grote korpschef komen om orde op zaken te stellen? JA
‘Minister Stefaan De Clerck zei al dat er een zeker management moet komen. Ik ben het daarmee eens. Justitie moet volgens mij eens vanuit een objectief en onafhankelijk standpunt worden bekeken. Dat zal een positieve invloed hebben. En dat mag door een soort manager gebeuren. De leiding van het korps moet wel in handen blijven van een jurist.’

Moeten rechters na het vonnis/arrest verplicht worden om een begrijpelijke toelichting te geven? JA
‘Ik merk dat sommige rechters na een vonnis blijven zeggen: U mag beschikken. Maar de mensen begrijpen dat niet! En toch blijven sommige rechters dat maar zeggen. Sommige zelfs al twintig jaar! Dat snap ik niet. Ik ben zelf heel uitzonderlijk vervangend politierechter. Als ik zetel, leg ik uit waarom ik hen die straf opleg. Niet omdat ik geld uit hun zakken wil kloppen en niet omdat ik het plezierig vind. Maar omdat ik een signaal wil geven: dat ze in de toekomst hun gedrag moeten aanpassen. En weet je wat? Die mensen zijn dankbaar voor dat woordje uitleg. Sommige rechters doen dat dus. Anderen blijven helaas volharden. Maar het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook de advocaat heeft hier een taak.’

Is de advocatuur mee verantwoordelijk voor de traagheid van het gerecht? JA
‘Dat is zo, maar slechts gedeeltelijk. Bij sommige advocaten is het een kwade gewoonte geworden om uitstel te vragen. Ofwel omdat ze geen tijd genoeg hadden, ofwel omdat ze te laat werden geraadpleegd. Dat ergert me enorm. En ik geef toe: ik ben niet heiliger dan een ander. Het overkomt me dus ook wel eens. Maar ik probeer het te vermijden. Want als je alles altijd maar uitstelt, wordt de stiel op den duur ondoenbaar. Maar gelukkig zijn niet alle advocaten zo. En ze zijn ook niet de enige verantwoordelijken voor de traagheid van ons gerecht.’

Moet de kwaliteit van de wetten omhoog? JA
‘De wetgever zou héél dringend het kwaliteitsniveau moeten verhogen. Maar wat wil je? In het parlement zitten er hoe langer hoe minder juristen. En dat is een spijtige zaak. We gebruiken vandaag, na al die jaren, nog altijd wetten van Napoleon. Dat wil zeggen dat daar dus goed over nagedacht is. Maar wat zien we vandaag? Nieuwe wetten moeten soms al na één dag worden gecorrigeerd. Dat betekent dat het niveau van ons parlement op juridisch vlak niet zo heel hoog is. Diegenen die er zitten, zouden beter werk moeten afleveren. Om te beginnen zou het goed zijn mochten ze voorafgaandelijk spreken met mensen die met hun voeten op en in het veld staan: dat ze eens luisteren naar de parketten en advocaten om te horen wat zij ervan denken. Dan zouden ze al een stevig houvast hebben.’

Moeten rechters door een politieke onderzoekscommissie ondervraagd kunnen worden? JA
‘Op den duur weet niemand het nog. Maar als daardoor geen andere procedures in het gedrang komen. Dan vind ik dat dit moet kunnen.’
Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees