Vlaanderen plat, Wallonië juicht

Vlaanderen plat, Wallonië juicht
De BHV-crisis heeft nu ook de Vlaamse regering helemaal verlamd. De normale vergaderingen van de ministers zijn afgelast, het parlement komt niet meer samen. CD&V/N-VA, de partij van minister-president Yves Leterme, eist eerst ,,vertrouwenwekkende maatregelen’’ van de coalitiepartners.

Normaal gezien had het Vlaamse parlement vandaag moeten debatteren over de mislukking van de BHV-affaire en de Vlaamse regering vandaag druk moeten onderhandelen over de meerjarenbegroting. In de plaats daarvan gebeurt er niets.

De ministerraad komt niet bijeen omdat minister-president Leterme en zijn partij vinden dat de coalitiepartners VLD en SP.A/Spirit woordbreuk hebben gepleegd. Ze willen dat de andere partijen eerst bewijzen dat ze het vertrouwen nog waard zijn. De zitting van het Vlaams parlement is uitgesteld omdat het nu voor de oppositie een koud kunstje zou zijn de verdeeldheid in de meerderheid aan te tonen.

Zelfs over de vraag wie het vertrouwen moet herstellen, wordt ruzie gemaakt. VLD-minister Fientje Moerman heeft al gereageerd dat Leterme zelf maar voorstellen moet doen om de breuk te lijmen. ,,Dat is zijn verantwoordelijkheid.’’ Ook SP.A-voorzitter Steve Stevaert is die mening toegedaan. Volgens hem kan er geen sprake van zijn dat het regeerakkoord herschreven wordt, dat de bevoegdheden worden herschikt of dat er een minister bij zou komen.

VLD en SP.A tillen zwaar aan de beschuldiging van woordbreuk. ,,CD&V/N-VA wisten op voorhand tot waar we de elastiek zouden rekken, namelijk tot de federale regering in gevaar kwam’’, zegt fractieleidster Patricia Ceysens. ,,We hebben dat ook gedaan. Ons nu beschuldigen van woordbreuk gaat niet op, tenzij het hun bedoeling is de federale regering in de afgrond te sleuren.’’

De komende dagen zal er dus nog druk overlegd moeten worden om de gemoederen te bedaren. Er is tijd tot volgende woensdag. Dan komt het Vlaams parlement opnieuw bijeen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees