’Tanorexia’ bezig aan stille opmars

’Tanorexia’ bezig aan stille opmars
Steeds meer jonge meisjes vertonen symptomen van ’tanorexia’, een potentieel levensbedreigende verslaving aan zonnen. Dat blijkt uit een tot nu toe uniek onderzoek naar het zon- en zonbeschermingsgedrag bij adolescenten.
Het onderzoek werd vorig jaar verricht in samenwerking met de provinciale werkgroep maligne melanoom Limburg. In totaal werden 602 adolescenten tussen 14 en 18 jaar ondervraagd over hun zongedrag.

Tot nu toe lijkt deze verslaving, die haar naam te danken heeft aan de eetstoornis anorexia, vooral in Groot-Brtitannië vaker op te duiken. Volgens Erwin De Clerck, diensthoofd preventie bij de Vlaamse Liga tegen Kanker, zijn er in ons land zeker en vast ook dergelijke ziektegevallen aanwezig. ,,Momenteel wordt er echter nog te weinig specifiek onderzoek verricht om over precieze cijfers te beschikken'', aldus De Clerck.

Uit de resultaten van het Limburgs onderzoek, dat nog moet gepubliceerd worden in vaktijdschriften, blijkt dat 36,5 pct van de ondervraagden drie tot zes uur per dag in de zon doorbrengt, meestal (in 48,8 pct van de gevallen) tussen 12.00 en 15.00 uur, het tijdstip waarop de ultra-violettestraling het meest schadelijk is. Bovendien gebruikt ruim 70 pct van de ondervraagde jongeren helemaal geen zonnebescherming.

,,Van de ondervraagde leerlingen gaf 36,5 pct aan nooit gebruik te maken van de zonnebank, 12,5 pct gebruikt de zonnebank minder dan vijf keer per jaar en 6,1 pct gebruikt de zonnebank meer dan 25 keer per jaar'', verduidelijkt Thomas Maselis, voorzitter van Euro Melanoma, de pan-Europese preventiecampagne tegen huidkanker. ,,Voorts blijkt uit de gegevens ook dat vooral meisjes (48 pct) voorstander zijn van een bruin velletje''.

Volgens het onderzoek bestaat er bovendien bij jongeren de foutieve opvatting dat zij niets kunnen doen om huidkanker te voorkomen. ,,De preventie van huidkanker is voor ons een zeer moeilijk aspect'', stelt Erwin De Clerck. ,,Zonnebaden bevindt zich in dezelfde categorie als roken: we weten dat het slecht is voor de gezondheid, maar toch doen we het''.

Momenteel werkt de Vlaamse Liga tegen Kanker aan een preventiecampagne waarbij de nadruk vooral zal gelegd worden op het uit de zon blijven. ,,Tot nu toe ontstond er immers een verkeerde perceptie door het gebruik van de term ’veilig zonnen’ in de preventiecampagnes'', aldus De Clerck. ,,Daardoor gaat men er snel van uit dat, wanneer men beschermd in de zon ligt, geen risico risico werd gelopen. En dat is fout''.

Tot slot benadrukt De Clerck nog dat de preventieopdracht eigenlijk uit twee luiken bestaat. Enerzijds is er de primaire preventie, het voorkomen van de huidkanker zelf, en de secundaire preventie, het opsporen van de melanomen (tumoren). ,,Vooral de secundaire preventie heeft enorm veel succes. Tijdens de vorige Euro Melanoma-dag in 2004 lieten in totaal 5.000 Belgen zich screenen op melanomen'', aldus nog De Clerk. ,,Maar de cijfers van het Limburgs onderzoek tonen aan dat bijvoorbeeld de overheid en de toeristische sector, die het ’bruine’ ideaalbeeld blijft naar voren schuiven, dringend actie moeten ondernemen''.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees