Lobbyist in de mist

Lobbyist in de mist
Hun werkterrein: het Europees Parlement. Hun opdracht: parlementsleden voor hun kar spannen. Hun doel: de belangen verdedigen van het bedrijf waarvoor ze werken. Hun loon: 3.000 euro per dag. Duizenden lobbyisten vestigen zich in de Europese wijk in Brussel. Ze bezorgen de parlementsleden nuttige informatie, maar hun bezigheden spelen zich vaak af in een mistige sfeer en hun praktijken ruiken naar omkoping.

Wie dacht dat alleen politici beslisten over wat gebeurt in ons land en Europa, heeft het mis. Elke persoon of bedrijf kan druk uitoefenen op de mensen met macht. Zeker een Europarlementslid is een interessante gesprekspartner, want de macht van het Europese Parlement is fel toegenomen. Een handige tussenpersoon is een lobbyist.

,,Een lobbyist stapt naar een Europarlementslid en wijst hem of haar op een aantal punten die belangrijk kunnen zijn in de besluitvorming. Op die manier verdedigt een lobbyist de belangen van het bedrijf waarvoor hij werkt’’, zegt Maria Lattev, die al 25 jaar als lobbyist werkt voor het communicatiebedrijf GPC International. Lobbyisten, je vindt ze met hopen in de Europese wijk van Brussel. Soms moet je ze goed zoeken, maar je vindt ook steeds meer naamkaartjes naast de bel waarop gewoon staat: lobbyist.

,,Het aantal lobbyisten in Brussel bedraagt volgens sommige bronnen tienduizend, volgens andere dertigduizend’’, zegt Christophe Brackx van het Canvas-programma Vlaanderen NV, dat even onderdook in de wereld van de lobbyisten. ,,Dat dit aantal zo uiteenloopt, is tekenend. Lobbyist is geen algemeen erkend beroep. Slechts een kleine vijfduizend van hen zijn geaccrediteerd in het Europese Parlement.’’

Gesloten wereld

Hoewel het woord ’lobbyist’ niet langer een louche bijklank heeft, blijft het een gesloten wereld. De European Round Table of Industrialists (ERT) is een van de grotere groepen die de belangen van een veertigtal bedrijven verenigt. ,,We zijn géén lobbyisten’’, zeggen ze daar met klem. Op hun site staat nochtans trots dat de ERT sinds 1983 ,,de dialoog tussen de industrie en de regeringen bevorderd heeft, zowel op nationaal als Europees vlak’’.

Er komen stilaan wel officiële instanties die het beroep wat willen reglementeren en het uit de dubieuze marge halen. ,,Een beroepsvereniging heeft een deontologie opgesteld waaraan haar leden, die geaccrediteerd zijn, zich dienen te houden. In de Verenigde Staten is er een deontologie die voor alle leden geldt. Zo mogen ambtenaren er niet meer gaan eten met een lobbyist. Hier kunnen ze nog hun gang gaan. Lobbyisten durven wel eens etentjes, cadeaus, reisjes, kisten wijn of zelfs een huis aan te bieden om toch maar gehoord te worden. Daarom zou er ook hier een regelgeving moeten komen’’, zegt Brackx.

Lobbyiste Maria Lattev is het daar niet mee eens. ,,Het is net een goede zaak dat iedereen kan optreden als lobbyist. Dat is toch democratisch. Het is niet omdat je geaccrediteerd bent dat je een betere lobbyist bent dan de rest. Bovendien waakt de markt er wel over dat er geen misbruik is. Lobbyisten die zich niet ethisch gedragen, zullen niet meer gehoord worden door Europarlementsleden. Dus lost het probleem zichzelf op.’’

,,Er is niet alleen omkoping, er is ook misbruik. Daartegen kan je weinig beginnen’’, stelt Brackx. ,,Heel veel verkozen Europarlementsleden hebben een bedrijfsverleden, terwijl anderen na hun politieke carrière in de industriële wereld stappen. Op die manier wordt de grens nogal vaag.’’

Opleiding kost 10.000 euro per jaar

Hoewel lobbygroepen nog altijd een schimmige bijklank hebben, komt er stilaan verandering in dat imago. De United Business Institutes biedt sinds kort een opleiding als lobbyist aan. Ze duurt twee jaar en kost 10.000 euro per jaar. Maria Lattev geeft er les. ,,De studenten hebben een erg uiteenlopend profiel, van pas afgestudeerden tot mensen die al lang in de zakenwereld vertoeven’’, zegt ze. ,,Ook zijn er veel verschillende nationaliteiten.’’

,,Een lobbyist moet in mijn ogen een goede kennis hebben van instituten en hij of zij moet goed kunnen communiceren en onderhandelen. Het moeilijke aan de zaak is dat je twee werelden moet kennen: die van het bedrijf dat je vertegenwoordigt, en die van Europa. Nu de Europese Unie is uitgebreid, zal het ongetwijfeld nog ingewikkelder worden om tot compromissen te komen.’’

Je mag dan al hard moeten werken als lobbyist, je wordt er ook navenant voor betaald. Veel cijfers en lonen zijn er niet bekend, omdat die meestal geheim worden gehouden. Volgens Brackx kan een goede lobbyist al snel 3.000 tot 4.000 euro verdienen. Per dag.

Corrigeer

MEER NIEUWS