Probleempje thuis of op het werk? Even mijn life coach bellen

Probleempje thuis of op het werk? Even mijn life coach bellen

Foto: mr

Omdat de samenleving steeds complexer wordt, raken we er zelf steeds minder uit. Niet uit de problemen in ons privé-leven, noch uit die in ons beroepsleven. We hebben nood aan een neutrale derde, aan een life coach. Mevrouw Tony Blair heeft er een, Henny Huisman ook.
Bij ons beginnen ze ook te komen, vooral dan in de zakenwereld. Sylviane Cannio (foto) leidt de International Coach Federation Belgium. ,,Ik coachte een meisje dat verkommerde op een ministerie. Nu staat ze aan het hoofd van een Britse bank.’’

Sylviane Cannio: ,,Een coach is een expert in het helpen identificeren en opstellen van doelstellingen, die je werkelijk zelf wilt. Verwar ze niet met de vele doelstellingen die niet 100 procent van jezelf zijn, maar door bijvoorbeeld ouders of de omgeving zijn opgelegd. Het kiezen van de juiste doelstellingen is een kunst.’’

,,Life coaching kan ook helpen om persoonlijke en familiale relaties te beheren, een andere woonplaats te kiezen, tijd en vermogen verstandig te benutten, te onderhandelen over een contract.’’

Waarom kan je met dat soort problemen niet bij je partner terecht?

,,Omdat je bij je partner nooit helemaal jezelf kan zijn. Je moet aan bepaalde verwachtingen beantwoorden. Jullie zitten beiden in een rol. Ook de ouder/kind-relatie is nooit helemaal open. Daarom heb je in je leven op bepaalde momenten nood aan een neutrale derde. Aan iemand die je helpt je eigen waarheid naar boven te brengen. Die hulp biedt een coach. Hij geeft je niet de antwoorden. Hij helpt je de antwoorden in jezelf te vinden. Coaching werkt volgens de methode van Socrates waarbij een vraag wordt beantwoord met een vraag. Op die manier wordt de persoon gestimuleerd om zelf met een oplossing op de proppen te komen.’’

200 euro per uur

Hoe vaak zie je je coach?

,,Moeilijk een norm te noemen. Soms is het probleem – bijvoorbeeld: zal ik mijn job opgeven? – in drie sessies van de baan. Andere problemen vragen langere begeleiding. Maar een goede coach zal het nooit rekken. Want coaching bestaat er juist in mensen hun zelfstandigheid (terug) te geven.’’

,,Meestal wordt op de eerste sessie een termijn afgesproken. En een prijs. Een life coach vraagt van 50 tot 200 euro per uur. Daarmee zit hij aan het tarief dat ook bijvoorbeeld de kinesist of osteopaat hanteert.’’

Sommige life coaches vragen twee procent van het loon van hun klant.

,,Ik ben daar niet voor. Het lijkt me indiscreet te vragen hoeveel iemand verdient. Die twee-procentvergoeding kan je wel hanteren wanneer je iemand begeleidt naar een hogere functie en dus meer loon. Dan kan de coach gedurende één jaar twee procent van dat nieuwe loon vragen.’’

Waar en hoe ontmoet je je coach?

,,Op zijn kantoor of op dat van de klant. Maar nooit bij de klant thuis. Tenzij het voor het voor de coach belangrijk is dat hij de thuissituatie van de klant eens ziet.’’ ,,De klant gaat niet – zoals bij de psychiater – op een zetel liggen. Ofwel zit je elk in een – best schuinstaand – zeteltje. Ofwel aan een tafel.’’

Kan je als koppel naar een coach gaan?

,,Ik begeleid nu een koppel. Het is begonnen bij de man die assertiever wilde worden. Op het werk, maar ook thuis. Voor die thuissituatie heb ik eerst hem en zijn vrouw apart gehoord. Ik weet nu van elk wat ze willen. Straks doen we een sessie samen.’’

Gaat de coach soms mee op belangrijke vergaderingen?

,,Wij gaan nooit mee. We zijn daarin zoals de sporttrainers. Zij blijven ook altijd buiten de krijtlijn staan. Ik weet dat er nu sommige coaches in andere disciplines zijn die wel met hun klant meegaan. In Frankrijk heb je nu al love coaches die via een oortje hun klant influisteren wat ze moeten zeggen tegen de persoon die ze willen verleiden.’’

,,Maar wij blijven dus buiten. De bloemen en het applaus zijn nooit voor de coach. Voor een beginneling is dat soms even slikken.’’

,,Ik ben je moeder niet’’

Hebt u al mensen begeleid in radicale veranderingen, zoals verhuizen of scheiden?

,,Onlangs had ik een jonge man. Zijn ingenieursstudies vlotten van geen kanten. Tijdens de coaching kwam het eruit dat hij die studies deed om zijn vader te behagen. Daarop gaf ik die jongen een stapel foto’s en vroeg hem er zijn lievelingen uit te halen. De meeste waren reisfoto’s. Zo kwamen we erachter dat die jongen liever iets zou doen in de reisbranche. Nu studeert hij met succes iets in die richting.’’

,,Nog transformaties? Bedienden die zelfstandigen worden. Een jong meisje dat zat te verkommeren op een ministerie en nu een leidende functie heeft bij een Londense bank.’’

,,Een tijd geleden heb ik nog een man begeleid die een topfunctie had bij de Europese Gemeenschap. Hij wou een andere uitdaging. Hij had zijn zinnen gezet op een vacature voor een managementfunctie bij een – ik moet vaag blijven – internationale organisatie. We hebben samen het sollicitatiegesprek geoefend en opgenomen op video. Het lukte. Mijn klant kreeg de functie.’’

Moet je als coach raad geven?

,,Ja. Meer zelfs: je moet minstens drie voorstellen doen om het probleem waarmee de klant zit, op te lossen. Dan is het aan de klant om zijn keuze te maken. Wanneer ze blijven aandringen dat ik voor hen zou kiezen, zeg ik: ik ben je moeder niet, je bent volwassen genoeg om je eigen beslissingen te nemen.’’

Doen meer mannen dan vrouwen een beroep op een coach?

,,Bedrijven sturen ons meer mannen. Wanneer mensen uit zichzelf een life coach zoeken, zijn dat vooral vrouwen. Zij komen vaak met persoonlijke vragen. Bijvoorbeeld: is het nu een goed moment om kinderen te krijgen? Onlangs begeleidde ik een vrouw in haar echtscheidingsprocedure.’’

Bestaat het gevaar dat de klant verliefd wordt op de coach?

,,Liefde kan altijd ontvlammen. Maar je bent een slechte coach wanneer je daarop aanstuurt, door bijvoorbeeld je klanten ook buiten de coaching te zien. Doe je dat wel, dan kan je nooit meer een neutrale houding aannemen. Net dat is de kracht van de coach.’’

,,Onlangs coachte ik een meisje dat websites ontwerpt. Ik wist van een andere klant dat hij naar zo iemand op zoek was. Ik bracht de twee samen, maar verbrak ook meteen mijn coachrelatie met dat meisje.’’

Minder ziekteverzuim

De klant verwacht return on investment. Bijvoorbeeld een loonsverhoging. Kan dat op voorhand afgesproken worden met de coach?

,,Een life coach is niet gebonden door een doel, wel door middelen. Hij belooft al zijn middelen aan te wenden om de klant te helpen. Maar hij kan geen resultaat garanderen.’’

,,Maar er zijn wel criteria waaraan je het succes van een coaching kan toetsen. In Frankrijk is daar onderzoek naar gedaan. Daar bleek het ziekteverzuim en het aantal absenties te dalen op afdelingen waar de chef bij een life coach was langsgeweest.’’

Hoeveel coaches heeft de International Coach Federation Belgium al opgeleid?

,,Dat zullen er 65 zijn. Het gros van hen komt uit het Franstalige landsgedeelte. Om een of andere reden is het fenomeen van life coaching in Vlaanderen veel minder bekend. Dit is dus ook een oproep aan Vlamingen die geïnteresseerd zijn. Maar ze moeten wel weten dat ze dan eerst een strikte opleiding moeten doorlopen. We staan open voor iedereen. Je hoeft voor ons zeker geen diploma in bijvoorbeeld psychologie te kunnen voorleggen. Iedereen mag zijn kans wagen.’’

Zijn er meer mannelijke dan vrouwelijke coaches?

,,Er zijn iets meer vrouwelijke coaches.’’

Is een coach best iemand die al een en ander meemaakte?

,,Absoluut. Als coach moet je kunnen putten uit een zeer brede ervaring. Wie heel de tijd maar langs het leven heen sloop, heeft die niet.’’

Hoe vind ik een goede coach?

,,Een goede coach is iemand die daarnaast nog een andere beroepsbezigheid heeft. Dus ook een ander inkomen. Zo iemand zal er niet op uit zijn de klant zo lang mogelijk aan zich te binden. Nog een tip: een goede coach praat amper of niet over zichzelf.’’

Als coach moet je een beroepsethiek ondertekenen. Daarin staat onder andere: ik zal mezelf niet overschatten.

,,Daar hameren wij in de opleiding zeer hard op. Je kan niet alle klanten aan. Het is aan de goede life coach om te weten welke mensen hij kan helpen en welke niet. Slechte life coaches nemen alles aan.’’

Als coach kom je allicht bedrijfsgeheimen te weten. Is daar een wettelijke zwijgplicht rond?

,,Absoluut. Wij horen veel. Over bijvoorbeeld op til zijnde herstructureringen. Maar wij zijn net als artsen gebonden aan het beroepsgeheim.’’

Hebt u al coaches hun licentie afgenomen?

,,Nee. Maar wij houden onze mensen wel heel goed in het oog. Ook de andere coaches, die adverteren met een licentie die ze zogezegd bij ons haalden.’’

Stel dat u coach bent van Karel De Gucht of Jean-Marie Dedecker. Wat zou u hen aanraden?

,,Nogmaals: een coach geeft geen directe raad. Ik zou met beide heren op zoek gaan naar hun hogere waarden en als die gevonden zijn, van dan neerkijken op hun geruzie.’’

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees