Dierenasiel voor rechter na verkeerd fiscaal attest

ANTWERPEN - De vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming wordt door het Antwerpse parket vervolgd wegens valsheid in geschrifte. De vzw schreef bij de ontvangst van een gift een fiscaal attest uit, maar ze had daar op dat moment niet de bevoegdheid voor. Door de pijnlijke rechtszaak dreigt de vzw ook een smak geld te verliezen.
De vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming is bij het grote publiek beter gekend als Antwerpens grootste dierenasiel aan de Bredastraat. Dagelijks ontfermen dierenliefhebbers zich daar over een 150-tal in de steek gelaten katten en een 70-tal honden. De vzw leeft onder meer van giften en daar liep het in 1996 blijkbaar fout.

Naar aanleiding van een erfeniskwestie werd door de vzw verkeerdelijk een fiscaal attest uitgereikt. Een dame die in 1992 overleed nam het dierenasiel op in haar testament. De familie betwistte de omvang van het legaat en dat zorgde voor een juridische procedure. Om uit de patstelling te geraken werd met de nabestaanden een minnelijke schikking getroffen en kreeg het asiel 330.000 oude franken uitbetaald.

De familie van de dame ontving een fiscaal attest zodat ze de gift kon aftrekken van de belastingen. Probleem was echter dat het dierenasiel op dat moment dergelijke attesten niet mocht uitschrijven. Hun vergunning daarvoor was bij de administratie nog in behandeling. De fiscus speelde de zaak door naar het parket.

''Wij hebben de dagvaarding vorige week woensdag ontvangen. Dit is voor ons inderdaad een zware tegenslag'', reageert Els De Belder van het dierenasiel. ''Ik ben dierenarts en geen advocaat, dus veel kan ik hier niet over zeggen. We hebben ons indertijd laten bijstaan door een raadsman en hebben gehandeld te goeder trouw.''

Door de situatie dreigt het dierenasiel ook de 330.000 frank te moeten terugstorten. De zaak werd gisteren voor de Antwerpse strafrechter ingeleid. De pleidooien volgen eind mei. (JCV)
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees