BIVV is monopolie in ijking alcoholtests kwijt

BRUSSEL - Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) is zijn monopoliepositie in het ijken van alcoholtests kwijt. Voortaan zullen ook andere onafhankelijke instanties (bv. laboratoria) de homologaties mogen uitvoeren. Dat staat in een kb dat woensdag in het Staatsblad is verschenen. Het BIVV vindt het opentrekken van de markt een goede zaak en ziet het ook als een kans om de wachtlijst in het ijken van toestellen weg te werken.
Momenteel heeft het BIVV een soort monopoliepositie in de homologatieprocedures rond alcoholtests. Niet alleen moeten fabrikanten die een nieuw model op de markt willen brengen via het BIVV passeren, ook alle ijkingen en herijkingen dienen door het BIVV te gebeuren.

Dat veroorzaakte in het verleden al problemen, onder meer omdat niet alle toestellen effectief door het BIVV zijn geijkt. Dat leidde vorig jaar tot een juridisch probleem, toen een rechter oordeelde dat alle toestellen die niet door het BIVV waren geijkt, ongeldig waren. Dat leidde op zijn beurt tot verwarring en ongerustheid bij politie en gerecht.

Het nieuwe kb moet dat soort juridische problemen helpen oplossen. 'Met het kb verdwijnt het monopolie van het BIVV. Nu kunnen ook andere instellingen dan het BIVV de toestellen ijken en kan in de markt ook het element van prijsconcurrentie gaan spelen. Nu kost een ijking zowat 250 euro', verduidelijkt Vincent Merken, hoofd van de Dienst Metrologie (FOD Economie). Merken ziet daarbij een rol weggelegd voor onafhankelijke laboratoria.

Ook het BIVV, dat jaarlijks 1.700 tot 2.000 toestellen ijkt of herijkt, ziet in het opentrekken van de markt een positieve zaak. 'Een monopoliepositie is nooit een goede zaak', aldus BIVV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. Bovendien zou de maatregel de bestaande wachtlijst in het ijken en herijken kunnen helpen wegwerken. 'Nu zitten we met wachttijden van vier weken of meer. Dat zou maximum twee weken moeten worden', aldus nog De Dobbeleer.
Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees