Groen! wil voedseltransport beperken

BRUSSEL - Een minder energieverslindende landbouw met minder voedselkilometers, minder pesticiden en minder vee, maar met tegelijk meer streekproducten, meer biolandbouw en meer aandacht voor dierenrechten. Dat zijn de ankerpunten van het Ecologische Voedselplan van Groen! dat werd voorgesteld door Europarlementslid Bart Staes en Johan Malcorps.
Onze huidige landbouw is volgens Europarlementslid Bart Staes sterk geïndustrialiseerd, vervuilend en olieverslaafd. Zo is de Vlaamse landbouw goed voor 11 pct van de uitstoot van broeikasgassen. Groen! wil werk maken van een omschakeling naar een ecologisch duurzame landbouw en heeft daarvoor een totaalplan uitgewerkt met een tijdspad tot 2020.

Zo moet de landbouw minder energie gaan verspillen en moeten energiebesparende maatregelen gestimuleerd worden. Groen! wil onder meer gratis energie-audits in de land- en tuinbouw, meer zonnepanelen en een versoepelde regelgeving rond het plaatsen van windturbines in agrarisch gebied.

Daarnaast moet het aantal voedselkilometers drastisch naar omlaag. Nu legt voedsel vaak enorme en onnodige afstanden af vooraleer het bij de consument raakt. Bart Staes geeft enkele markante voorbeelden. 'Een blikje tomatensoep met balletjes legt 32.000 kilometer af voor het in onze soepkom belandt. Garnalen die voor de Belgische kust gevangen worden, worden naar Marokko getransporteerd om te worden schoongemaakt en keren dan terug voor consumptie in België. Dat is absurd', zegt Staes. Groen! wil de consument bewust maken van hoe ons voedsel is vervoerd en wil de distributie daarom verplichten om het aantal afgelegde kilometers te vermelden op de verpakking van producten.

Tegelijk moeten streekproducten opgewaardeerd worden met een kwaliteitslabel en subsidies.

Groen! wil ook de vleesproductie omlaag. Veel vlees eten is niet alleen ongezond, maar ook slecht voor het milieu, luidt het. In de productie van een biefstuk van 250 gram wordt (van wei tot bord) 2,9 kilogram CO2 uitgestoten. Dat is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van een autorit van 28 kilometer met een Toyota Prius of van 10 kilometer met een Audi Q7.

'Een vleeseter die met een kleine auto rijdt, stuurt meer broeikasgassen de lucht in dan een vegetariër die zich met een terreinwagen verplaatst', verduidelijkt Staes nog.

Het is volgens Staes niet de bedoeling om iedereen vegetariër te maken. Toch zou het geen kwaad kunnen als we met zijn allen minder vlees zouden eten. Veel heeft volgens Staes te maken met het veranderen van attitudes. 'Vrijdag was of is traditioneel een visdag. Als we nu van de donderdag een soort vegetarische dag maken, zou dat al een symbolische stap zijn', aldus Tot slot moet ook de biolandbouw een duwtje in de rug krijgen en moet er werk gemaakt worden van een doeltreffend pesticidenreductieplan. Tegen 2020 mikt Groen! op 20 pct biolandbouw. De partij stelt daarom voor het BTW-tarief op duurzame bioproducten te verlagen van 21 naar 6 pct.

Op langere termijn (tegen 2050) wil Groen! 'landbouw' omvormen tot 'milieubouw'. Zo moet de landbouw volledig CO2-neutraal worden en moeten biologische en ecologische productie de standaard worden.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees