De Morgen ontslaat kwart personeel

De Morgen ontslaat kwart personeel

Foto: rr

BRUSSEL - Bij de krant De Morgen worden 26 mensen ontslagen op de 97 werknemers. Op de redactie sneuvelen 16 plaatsen en bij andere ondersteunende diensten 10. Het gaat om een collectief ontslag.
Dat meldt hoofdredacteur Klaus Van Isacker. De Morgen is eigendom van de uitgeversgroep De Persgroep, die onder meer ook Het Laatste Nieuws en De Tijd uitgeeft. Er werken 97 mensen.

De directie van De Persgroep Publishing (DPP) maakte op een bijzondere ondernemingsraad haar plannen bekend voor een herstructurering van de krant. Met die plannen wil DPP het hoofd bieden aan de heersende economische recessie en tegelijkertijd de nodige voorwaarden creëren om verder te investeren in de toekomst van de krant, luidt het.

Het gaat om een collectief ontslag van 26 mensen: tien bij de ondersteunende diensten en zestien op de redactie. Er worden drie criteria gehanteerd om 26 mensen te laten afvloeien. 'Eerst kunnen de oudere werknemers op pensioen of brugpensioen gaan. In tweede instantie zouden eerst de laatst aangeworven personeelsleden de krant moeten verlaten. En in derde instantie kijken we naar de behoeftes van De Morgen', aldus Van Isacker.

De hoofdredacteur ontkent dat het derde criterium iets te maken heeft met een inperking van de cultuurberichtgeving. 'Cultuur blijft een absolute pijler van De Morgen. Maar, het is niet omdat je veel cultuur brengt, dat dat per definitie ook goed is. De redactie moet duidelijke, journalistieke keuzes maken.'

'Verder willen we tijdens de weekdagen elke dag een strakke krant met het nieuws en met de juiste duiding. En tijdens het weekend moeten we een uitgebreide weekendkrant maken. De lezer van De Morgen heeft immers een andere tijdsbesteding op weekdagen dan tijdens het weekend', aldus Van Isacker.

Wat de inhoud van de krant betreft, engageert de directie zich uitdrukkelijk om de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de redactie ook in economisch moeilijke tijden te vrijwaren, luidt het.

Het personeel van De Morgen reageert verbijsterd op de omvang en de inhoud van de besparingsplannen. De leescijfers van de krant stegen dit jaar met 15 procent en de krant haalde zijn grootste bereikcijfers ooit. 'Zelfs met de economische crisis in het vooruitzicht is het ontslag van 26 werknemers onverteerbaar.'

De groei en de concurrentiepositie van de krant op de kwaliteitsmarkt wordt met deze afvloeiingen ernstig in gevaar gebracht, stelt het personeel van De Morgen. Het heeft er volgens de personeelsleden alle schijn van dat de directie en de hoofdredactie een structurele ingreep voorstellen voor een conjunctureel en dus tijdelijk probleem. De redactie stelt vast dat de petitie tegen de eerder aangekondigde verhuis van de redactie naar de site van De Persgroep Publishing (DPP) in Kobbegem, die onlangs door de overgrote meerderheid van de redactie werd ondertekend, door de hoofdredactie en de directie wordt genegeerd. Maar nog meer dan de verhuis uit Brussel zal het wegsaneren van meer dan één vierde van het personeelsbestand de redactionele autonomie onherstelbaar aantasten, luidt het. De redactie van De Morgen vraagt opheldering over de cijfers van het plan en sluit acties in de komende weken niet uit.

De verhuis van De Morgen naar Kobbegem, waar ook Het Laatste Nieuws gevestigd is, blijft volgens Van Isacker belangrijk voor een verbetering van de productieprocessen en een betere omkadering van de redactie op het vlak van ICT, marketing, techniek, regie en servicediensten.

Timing

Over een timing van de verhuis en de ontslagen kan Van Isackers zich niet uitspreken.

'We hebben het volledige plan samen met de hoofdredactie opgesteld', zegt directeur-generaal Rudy Bertels. 'Het is een zware economische context waarbinnen kranten op dit ogenblik functioneren, met drastisch stijgende productiekosten en advertentie-inkomsten die zwaar onder druk staan.'

'Met deze ingreep hebben we geprobeerd het hart van de redactie zoveel mogelijk te sparen. Samen met de hoofdredactie zijn we er dan ook van overtuigd dat De Morgen haar huidig groei- en kwaliteitsniveau zal kunnen handhaven, en als een kerngezonde krant uit deze herstructurering zal komen.'

De directie stelt nadrukkelijk dat ze samen met de sociale partners constructief wil werken aan een sociaal aanvaardbaar plan voor de werknemers.

Corelio

Dinsdag maakte ook de concurrerende krantenuitgever Corelio bekend dat er 60 ontslagen gepland worden, waarvan 15 journalisten.

De vakbonden van de Vlaamse uitgeverijen (Corelio, De Persgroep, Roularta, Sanoma, Concentra) gaan maandag met de journalistenbond samenzitten, zegt Lode Verschingel van het ACV. Ze zullen zich beraden over 'de positie die ze moeten innemen tegen de malaise bij de pers en de sociale consequenties'.
Corrigeer

MEER NIEUWS