Lijst Dedecker krijgt geen gecoöpteerd senator

Lijst Dedecker krijgt geen gecoöpteerd senator
De Senaat heeft donderdagnamiddag na een lange discussie beslist dat Lijst Dedecker geen gecoöpteerd senator krijgt. Alle fracties waren uiterst verbolgen over het feit dat Lijst Dedecker via de rechter een gecoöpteerd senator wil afdwingen.
LDD had op basis van de verkiezingsuitslag recht op een gemeenschapssenator, maar kon die niet krijgen omdat de partij niet deelnam aan de Vlaamse verkiezingen van 2004. Volgens één interpretatie komt de partij wel in aanmerking voor een gecoöpteerd senator, volgens een andere niet.

Dwangsom van een miljoen euro

Dedecker was naar de rechter gestapt om de griffier van de Senaat het verbod op te leggen het aantal gecoöpteerde senatoren mee te delen of indien dit reeds gebeurd was een nieuwe mededeling te doen waarbij één gecoöpteerde zetel aan Lijst Dedecker wordt toegekend. Hij eistte één miljoen euro per vertraging.

Tijdens het debat in plenaire zitting kreeg deze demarche zware tegenwind van alle fracties. Hugo Vandenberghe (CD&V) benadrukte dat de constitutionele autonomie van de Senaat onaantastbaar is. Ook voor Johan Vande Lanotte (SP.A) kan een gerechtelijk actie niet aangezien de Senaat vrij is in zijn beslissing. 'Men kan zich niet op de Grondwet beroepen en tegelijk die Grondwet opzij zetten', meende hij. Philippe Monfils (MR) sprak van een 'verwarring der machten' die de weg van het fascisme opgaat.

Geest van de wet

Wat de grond van de zaak betreft, herinnerde Vande Lanotte eraan dat in het Sint-Michielsakkoord de kieswet op het punt van de coöptatie gewijzigd werd om een betere proportionele vertegenwoordiging te krijgen in de Senaat. Hij pleitte voor het naleven van de geest van de wet. Het kan niet dat men door minder stemmen te halen, meer zetels krijgt, aldus Vande Lanotte die pleitte voor een tweede zetel voor LDD. De wetgever had volgens hem destijds geen rekening gehouden met het geval waarin LDD zich nu bevindt.

Patrik Vankrunkelsven (Open VLD) was het daar niet mee eens. Hij verwees naar het verslag van de parlementaire bespreking van de nieuwe kieswet, waar een gelijkaardige situatie met cijfers wordt beschreven. Philippe Moureaux (PS) noemde de beslissing om LDD geen gecoöpteerd senator toe te kennen 'de eerste bittere vrucht van oranje-blauw'.

Evidente graaicultuur van CD&V/NV-A en Open VLD

Lieve Van Ermen (LDD) bleef erbij dat haar partij wel degelijk recht heeft op een gecoöpteerd senator. Door het quotiënt van LDD tot tweemaal toe te negeren wordt het grondwettelijk principe van de evenredige vertegenwoordiging geschonden. Ze sprak van een 'evidente graaicultuur van CD&V/N-VA en Open VLD'. Gedurende vier jaar zal de tweede gecoöpteerde Open VLD’er met het stigma 'gestolen van LDD' op zijn voorhoofd rondlopen, waarschuwde ze.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees