Wetenschappers waarschuwen voor gevaren draadloos netwerk

Een twintigtal Amerikaanse wetenschappers heeft in een rapport gewezen op de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden en hekelt de ongebreidelde groei van draadloze technologieën (gsm, gsm-masten en wifi). Dat schrijft

Le Soir

woensdag.

sdg

'De onbeperkte ontwikkeling van draadloze technologieën houdt waarschijnlijk een risico in en zal moeilijk te verhinderen zijn als de maatschappij niet snel beslissingen neemt omtrent nieuwe blootstellingslimieten', aldus het rapport 'Bio Initiative'. Het document wijst op het toegenomen risico op leukemie bij kinderen, kanker in de hersenen, Alzheimer of slaapproblemen.

De experts klagen de 'elektromagnetische vervuiling' aan, die zou 'de meest alomtegenwoordige blootstelling zijn waarmee mensen in westerse landen te maken hebben.'

In Duitsland heeft de regering het gebruik van wifi thuis afgeraden, voegt

Le Soir

eraan toe. In België werkt de Hoge Raad voor de Gezondheid momenteel aan een nota omtrent deze kwestie. Die zou in december af moeten zijn.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie