BHV pas donderdag naar Kamer

BRUSSEL - De Conferentie van de Voorzitters van de Kamer is het niet eens geraakt over een agenda voor de Kamer. De Kamer zal dus zelf moeten beslissen of er gestemd wordt over de splitsing van BHV. Dat geeft Leterme I nog tot donderdag de tijd om tot een onderhandelde oplossing te komen.
Als gevolg van de drukke agenda, met zowel de programmawet als de wet houdende diverse bepalingen, was het oorspronkelijk de bedoeling dat de plenaire Kamer woensdag en donderdag zou vergaderen.

Op vraag van het kartel CD&V/N-VA en de Franstalige partijen stelden de meerderheidspartijen tijdens de Conferentie evenwel voor woensdag geen zitting te houden, aldus Open Vld-fractieleider Bart Tommelein.

Binnen de conferentie was er een consensus dat er woensdag geen plenaire vergadering zou komen. Alle Vlaamse partijen stelden dan voor de voorstellen tot splitsing van BHV donderdag op de agenda te plaatsen.

De Franstaligen waren tegen, dus moet bij het begin van de zitting donderdag om 14.15 uur worden gestemd over de agenda van die dag, ook over de programmawet en de wet houdende diverse bepalingen.

Vicepremier Didier Reynders verklaarde na afloop dat hij de Kamer, in naam van de regering, heeft gevraagd zich deze week over de programmawet en de wet houdende diverse bepalingen te buigen en volgende week over de begroting 2008.

Reynders telde nog dat er nog 48 uur overblijft om te proberen een oplossing te vinden. De voorzitters van de Franstalige partijen gaan dinsdagnamiddag alvast opnieuw rond de tafel zitten.

Op de vraag of er ook een nieuwe vergadering komt op vraag van premier Yves Leterme, bleef Reynders voorzichtig. 'Als het mogelijk is vooruit te gaan in het dossier, maar zoniet is het zinloos', luidde het.

Reynders wilde niet ingaan op de vraag of een nieuw belangenconflict van de Franstaligen een optie is. 'Tot nu toe is er geen conflict in de Kamer. Het is nog te vroeg om iets te zeggen', aldus nog de MR-vicepremier.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees