Ontkerkelijking in België over hoogtepunt heen

BRUSSEL - De ontkerkelijking in België is over haar hoogtepunt heen. Dat schrijft het christelijke weekblad Tertio in zijn nummer dat woensdag verschijnt. Het blad baseert zich op uitspraken van de Leuvense socioloog Jaak Billiet en op recente opiniepeilingen.
Billiet ziet een stabilisatie van de deelname aan kerkdiensten. De jongste jaren blijven de cijfers stabiel. Bovendien valt op dat Vlaanderen en Wallonië naar elkaar toegroeiden voor de kerkpraktijk. Vlaanderen kent nog een klein beetje achteruitgang. Merkwaardig is dat Brussel, ooit de ongelovigste stad van het land, nu het meest godsdienstige gewest van België is. Veertien à vijftien procent praktiseert daar. 'Wat wellicht nog een onderschatting is, omdat de moslims ondervertegenwoordigd zijn', zegt Billiet.

Volgens de Spirituele Barometer 2008 van RTBF/UCL/Dimanche noemt 68 procent van de Franstaligen zichzelf gelovig en 43 procent katholiek. Van de gelovigen praktiseert één op de vier. Geloof en waardebeleving blijven belangrijk voor de Franstaligen, stelden commentatoren, want er is geen achteruitgang.

De ontkerkelijking in België is over haar hoogtepunt heen. Dat komt volgens Billiet omdat bij de huidige generatie vele kinderen ouders hebben die zelf al ongelovig waren. 'Dat is een toenemende groep die, anders dan de generatie voordien, nauwelijks van iets weet. Dat heeft implicaties, vooral voor katholieke scholen, want die zitten met massaal veel kinderen die van thuis uit een aantal verhalen niet meer kennen. Ze staan niet vijandig tegenover kerk of godsdienst; ze weten het gewoon niet', zegt Billiet.

De grote vraag is waar die jongeren hun waarden vandaan halen. 'De media, vrienden en leerkrachten zijn belangrijke instanties waarlangs morele waarden worden doorgegeven. Ik zie dat niet vlug veranderen. Het zal zo’n vaart niet lopen als in die fameuze peiling van Het Nieuwsblad vorig jaar, dat nog maar drie procent in het weekend naar de kerk gaat. Misschien over twintig jaar, maar wie kan dat voorspellen? Wat ik wel weet, is dat België tot de meest geseculariseerde landen van Europa behoort, bijna zoals Frankrijk en de Scandinavische landen. Belgen zijn ook minder gelovig dan Nederlanders', zegt Billiet.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees