REACTIE BBL Formatienota: 'bezorgd over passage rond berging nucleair afval'

BRUSSEL - De Bond Beter Leefmilieu (BBL) is niet te spreken over de tweede nota van formateur Yves Leterme, die woensdag is uitgelekt. Daarin staat, weliswaar tussen haakjes, dat de regering wil overgaan tot de berging van kernafval op grote diepte. 'Zorgwekkend en wetenschappelijk totaal niet gefundeerd', zegt Bram Claeys van BBL.
In het hoofdstuk rond duurzame ontwikkeling is wat kernenergie betreft volgende passage toegevoegd tussen vierkante haakjes: 'Daarnaast besluit de regering tot de berging op grote diepte van gemiddeld tot hoog actief afval met een lange levensduur en/of van gebruikte kernbrandstof'.

Voor de BBL kan die passage absoluut niet door de beugel. 'Dat betekent dat men het meest problematische nucleaire afval zou willen opbergen op grote diepte, terwijl daar geen enkele wetenschappelijke basis voor is', aldus Claeys.

Zo doet het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol al 25 jaar onderzoek naar de mogelijkheid om in de Boomse kleilaag radioactief afval op te slaan. 'Tot nu toe zonder sluitende conclusies', zegt Claeys. Ook het NIRAS, de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, zegt dat er nog jaren onderzoek nodig is voor er een beslissing kan genomen worden over de berging van het afval.

'Een regering die dit in haar regeerakkoord zet, verlaat de weg van de wetenschappelijke fundering en doet stappen in de verkeerde richting', waarschuwt Claeys.

Nog opvallend, zo zegt de BBL, is dat er in het stuk rond kernenergie niet meer verwezen wordt naar de kerncentrales van de vierde generatie. 'Maar die centrales duiken dan wel weer op in het hoofdstuk rond wetenschappelijk onderzoek', merkt Claeys nog op.

De BBL was al weinig te spreken over de formateursnota, maar 'hiermee zet Leterme nog stappen achteruit', meent Claeys. 'De tweede nota bevat meer tekst, maar ook meer mist en meer onduidelijkheid'.
Corrigeer

MEER NIEUWS