Reynders wil concreet voorstel van Leterme

Reynders wil concreet voorstel van Leterme
BRUSSEL - Volgens MR-voorzitter Didier Reynders moet formateur Yves Leterme met concrete en duidelijke voorstellen op de proppen komen. Dat zegt hij woensdag na afloop van zijn ontmoeting met Leterme. Tijdens dat onderhoud is volgens hem vooral over de werkmethode gesproken.
Reynders heeft naar eigen zeggen aan Leterme duidelijk gemaakt dat zijn partij de discussie over het gerechtelijk arrondissement Brussel (met Halle-Vilvoorde) niet kon appreciëren. 'Wij verwachten nu dat hij nieuwe voorstellen op tafel legt die evenwichtiger zijn en rekening houden met de verzuchtingen van de Franstaligen', stelt de MR-voorzitter.

'Het is nu aan hem om aan te geven in welke richting het nu moet gaan', voegde Reynders eraan toe. De opmerking geldt volgens hem ook over de nieuwe versie van de formateursnota.

Reynders omschrijft de tekst als een 'compilatie van een reeks amendementen die min of meer goed worden weergegeven'. Vooraleer opnieuw te kunnen starten met de onderhandelingen, moet de nota hoofdstuk per hoofdstuk herschreven worden, poneert de sterke man van de Franstalige liberalen.

Reynders beklemtoont ook dat de tekst die nu voorligt, de onderhandelaars niet bindt, 'zeker de MR niet'. 'Er staan tal van dingen in die verkeerdelijk aan ons worden toegeschreven of die wel van ons komen, maar aan anderen worden toegeschreven. Van verschillende passages is dan weer niet duidelijk of ze geschrapt of toegevoegd moeten worden. Het valt niet te begrijpen', zegt Reynders, die eraan toevoegt dat in de tekst weinig terug te vinden is van het principeakkoord over de verlaging van de personenbelasting of de begroting.

'Leterme moet alle puzzelstukken nu samen leggen. Op dit moment kan geen enkele conclusie worden getrokken uit de tekst', klinkt het.

Reynders reageert woensdag ook op de mededeling die de ministers-presidenten van het Waals gewest en de Franse gemeenschap, Rudy Demotte en Marie Arena, de wereld instuurden over de begroting. Daarin stellen de twee dat ze voor hun begrotingsbeleid scrupuleus de adviezen van de Hoge Raad voor Financiën (HRF) volgen. Die mededeling kwam er na de discussie van dinsdag over de vraag of de deelstaten de vergrijzing mee moeten helpen financieren.

De MR-voorzitter is voor een inspanning van de deelstaten en de lokale overheden, zoals voorzien door de HRF. 'We zitten dus op dezelfde golflengte. Ik heb niets meer gevraagd dan het respect van de HRF-normen', verklaart de liberaal.

Donderdag buigen zich op Hertoginnedal een aantal werkgroepen voort over de begroting. In de namiddag komt de centrale onderhandelingsgroep dan opnieuw samen om de budgettaire situatie te bekijken. 'Ik zal in elk geval voorstellen niet te lang te vergaderen, om nog de mogelijkheid te hebben amendememten voor te bereiden op de tekst van de formateur.'

MR en Open Vld zitten overigens nog samen rond de tafel om dit werkje voor te bereiden.
Corrigeer

MEER NIEUWS