Kinepolis-families Bert en Claeys uiteen

BRUSSEL - De stichtende families Bert en Claeys scheiden. De familie Claeys, aangevoerd door Rose Claeys en Florent Gijbels verkoopt haar aandelen in de bioscoopketen. De families Bert oefenen hun voorkeurrecht uit en verhogen hun belang. Een deel van de resterende aandelen wordt herplaatst in de markt door het beurshuis Petercam.
Gisteren ontkenden nog alle betrokken partijen dit voornemen, maar Petercam is op dit ogenblik bezig de aandelen te verkopen aan institutionele beleggers. Het belang van de familie Claeys daalt door de operatie van 25 procent naar 1,92 procent. De familie Claeys plaats het pakket aandelen via een buitenbeurstransactie aan een gemiddelde prijs van 35,5 euro per aandeel.

De familie Bert heeft nu een belang van 38,9 procent in de groep en zal volgens het persbericht haar belang opdrijven tot 'minimaal 40 procent'.

Bestuur Joost Bert wordt de enige CEO van de groep. Tot nu deelde hij die functie met Florent Gijbels de schoonzoon van medestichter Rose Claeys. Florent Gijbels blijft zetelen in de raad van bestuur.

Het scheidingsproject tussen de twee familietakken heeft volgens waarnemers te maken met een verschil in betrokkenheid tussen de twee families. Kinepolis werd opgericht door Albert Bert, de vader van Joost Bert, die zijn schoonzus Rose Claeys mee in de bioscoopexpansie betrok. Even werkten ze samen, later elk vanuit hun thuisbasis maar met enkele punctuele gezamenlijke projecten.

In 1997 kozen de twee familiegroepen voor een fusie van hun respectieve bioscoopbelangen in de nv Kinepolis. Dat legde de basis voor de beursgang van de groep. De twee stichters Albert Bert en Rose Claes gaven toen de operationele fakkel door aan familieleden. Albert Bert aan zoon Joost Bert, Rose Claeys aan schoonzoon Florent Gijbels.

Arbiter

De tak Bert is volgens waarnemers meer gedreven met de Kinepolisgroep bezig dan de tak Claeys. Rose Claeys van haar kant is al geruime tijd niet langer operationeel bezig. Andere leden van de familie Claeys waren op relatief bescheiden echelons actief in de groep. Florent Gijbels was als co-ceo de hoogste man maar heeft niet de gedrevenheid van Joost Bert. Hugo Vandamme, voorzitter van de raad van bestuur van Kinepolis, heeft in het verleden al herhaaldelijk arbiter moeten spelen. Volgens sommigen niet altijd tot zijn grote tevredenheid.

Beide families werkten de afgelopen maanden een scheidingsplan uit. Petercam bereidde al de hele afgelopen week de executie ervan uit.

Op strategisch vlak bleek bovendien de laatste jaren dat de Europese expansie van Kinepolis niet van een leien dakje verliep. De groep heeft de Belgische thuismarkt opnieuw nadrukkelijk op het voorfront geplaatst.
Corrigeer

MEER NIEUWS