Nieuwe Raad van Bestuur BOIC voor eerst bijeen

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de nieuwe Raad van Bestuur van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) de eerste verantwoordelijkheden toegekend onder zijn leden. De nieuwe Raad van Bestuur werd op 5 juni verkozen tijdens de algemene vergadering van het BOIC.
Op voorstel van zijn voorzitter, Pierre-Olivier Beckers, werd overgegaan tot de aanduiding van de ondervoorzitters, de penningmeester, de leden van het Beheerscomité en het voorzitterschap van twee commissies. Bij het toekennen van de functies werd onder andere rekening gehouden met de resultaten van de verkiezingen.

Cyriel Coomans en Thierry Zintz behouden dezelfde functie, die van ondervoorzitter, en André Stein blijft penningmeester.

Tijdens deze eerste Raad van Bestuur werd Philip Berben aangesteld als voorzitter van de Selectiecommissie en Philippe Rogge als voorzitter van de Atletencommissie. Ondanks zijn drukke sportcarrière heeft Jean-Michel Saive met enthousiasme de functie van ondervoorzitter van de Atletencommissie aanvaard. Andere verantwoordelijkheden zullen in de komende weken en maanden worden toegekend.

Het beheerscomité dient, conform artikel 28 van de statuten van het BOIC, minstens te bestaan uit de voorzitter, de ondervoorzitters, de penningmeester en de IOC-leden voor België. Het bestaat uit evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen. De taalgroep waartoe de BOIC-voorzitter en het IOC-lid voor België, Jacques Rogge, behoren, wordt niet in overweging genomen om deze pariteit te bepalen. Zullen eveneens deel uitmaken van het beheerscomité: Philip Berben, Philippe Rogge en Anne d'Ieteren.

Eddy Merckx, voorzitter van het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport (OCBS) en Guido De Bondt, secretaris-generaal van het BOIC, nemen ook deel aan de vergaderingen van het beheerscomité. Dat staat in voor het dagelijkse bestuur van het BOIC. Het beheerscomité bereidt ook de dossiers voor met het oog op de raad van bestuur. Ingeval van hoogdringendheid kan het de nodige beslissingen nemen onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van Bestuur.
Corrigeer

Het Nieuwsblad biedt meer dan 3.000 reeksen in 28 sporten aan. Zoek hierboven de uitslagen van uw favoriete club of surf naar onze uitslagenpagina.