Vlaamse steden krijgen uitstel voor EU-normen luchtkwaliteit

STRAATSBURG - Vlaamse steden en gemeenten krijgen drie jaar uitstel om aan de Europese normen voo rgrove stofdeeltjes te voldoen. Het uitstel geldt tot begin 2012. Dat heeft het Europees Parlement dinsdag in Straatsburg beslist. De steden moeten wel aantonen dat ze alles in het werk stellen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Met deze uitzondering tonen de Europarlementsleden begrip voor de specifieke moeilijkheden die sterk verstedelijkte en centraal gelegen regio’s ondervinden om de normen te halen. Dat is onder meer het geval in Vlaanderen. De Europese Commissie zal daarom in de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn in januari 2009 geen actie ondernemen tegen deze lidstaten.

Na moeizame onderhandelingen met de lidstaten legde het Europees Parlement de grens op veertig microgram per kubieke meter. De concentratie stofdeeltjes in de lucht mag 35 keer per jaar stijgen tot vijftig microgram per kubieke meter.

Ook voor de fijne stofdeeltjes stelt het Europese halfrond tegen 2015 bindende normen in het vooruitzicht. De concentratie mag dan niet meer dan 25 microgram per kubieke meter bedragen.

Voor België en zijn gewesten is deze Europese flexibiliteit van groot belang.

Fijn stof bevat vervuilende stoffen, zoals zware metalen en dioxines, en dringen diep door in de longen en de bloedbanen. Dit leidt niet enkel tot honderdduizenden vroegtijdige overlijdens per jaar, maar ook tot een verhoogde kans op astma en bronchitis.

Te hoge concentraties fijn stof zouden jaarlijks meer dan 300.000 Europeanen het leven kosten.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees