,,Autoverzekering jonge vrouw wordt fors duurder''

,,Autoverzekering jonge vrouw wordt fors duurder''
BRUSSEL - Als de federale regering geen actie onderneemt, dan dreigen autoverzekeringen voor jonge vrouwen vanaf 2008 minstens 30 procent duurder te worden. Dat is een van de voornaamste bekommernissen voor de toekomst die Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen in België, woensdag uitte bij de voorstelling van haar memorandum voor de komende federale verkiezingen.
De mogelijke prijsstijging heeft te maken met een Europese richtlijn die discriminatie tussen mannen en vrouwen bij verzekeringsproducten verbiedt, legt Christian Defrancq, de voorzitter van Assuralia, uit. ,,In die richtlijn staat een optie om discriminatie toch toe te laten, mits die gerechtvaardigd is. De lidstaten moeten de optie lichten voor eind 2007, anders mogen ze niet langer discrimineren'', luidt het.

Assuralia is vragende partij voor een discriminatie. ,,Die is er momenteel bij de levensverzekeringen. Statistieken wijzen immers uit dat vrouwen langer leven dan mannen. Ook bij de autoverzekeringen worden mannen en vrouwen, vooral bij de jongeren, verschillend behandeld'', stelt Defrancq.

De voorzitter zegt dat het lichten van de optie, zoals volgens hem al in vele Europese landen al gebeurd is, in België op politieke tegenstand stuit. ,,Niet alle partijen zijn het wetsontwerp daarover genegen'', zegt hij. ,,Als ze niet gelicht wordt, zullen vrouwen vanaf volgend jaar meer moeten betalen voor hun levens- en autoverzekeringen.''

Corrigeer

MEER NIEUWS