'In Dendermonde altijd voor rechtbank'

In het gerechtelijk arrondissement van Dendermonde worden roodlichtrijders altijd gedagvaard voor de rechtbank. Dat zegt politierechter Peter D’Hondt zaterdag. Hij pleit er trouwens voor om alle overtredingen van de derde graad, waaronder door het rood licht rijden, altijd voor de rechter te brengen.
Over de beslissing en de zaak van de Hasseltse politierechter zelf wil D’Hondt geen uitspraken doen. Wel is het zo dat in Dendermonde alle roodlichtrijders automatisch worden gedagvaard. 'Dat is een zeer goed systeem', meent politierechter D’Hondt. Hij wijst erop dat door het rood rijden een bijzonde ernstige overtreding is.

'Een rood licht negeren is toch een serieus misdrijf', aldus D’Hondt. 'Als je rekening houdt met de tolerantiemarge voor rode lichten, kan je zeggen dat roodlichtrijders een grote kans hebben een ongeval te veroorzaken', luidt het.

Wie het rode licht negeert, mag er dus niet te makkelijk van af komen, is de redenering. D’Hondt verwijst naar een uitspraak van schrijver Oscar Wilde. ’A cynic is a man who knows the price of everything, but the value of nothing’ (Een cynicus is iemand die overal de prijs maar nergens de waarde van kent). Hier kan je zeggen dat overtreders wel de prijs van de boete kennen, maar niet de betekenis ervan', aldus D’Hondt.

D’Hondt pleit er trouwens voor om bij alle overtredingen van de derde graad een dagvaarding te sturen. Bijvoorbeeld ook bij het negeren van een inhaalverbod, het inhalen op een oversteekplaats voor voetgangers of het negeren van bevelen van bevoegde personen. Dat hoeft volgens D’Hondt niet altijd een strengere aanpak van overtreders te betekenen. Hij verwijst naar het principe van de 'opportuniteitsbeoordeling'. Zo kunnen er in bepaalde gevallen 'verschoningsgronde' zijn voor overtredingen en kan het openbaar ministerie oordelen over het feit of iemand al dan niet vervolgd wordt.

Corrigeer

MEER NIEUWS