Opnieuw meer klachten bij Kinderrechtencommissariaat

BRUSSEL - In het schooljaar 2006-2007 zijn op het Kinderrechtencommissariaat 1.188 vragen en klachten binnengelopen. Dat zijn er weer een pak meer dan het jaar daarvoor, toen er 992 meldingen binnenkwamen. Kinderrechtencommissaris Ankie Vandekerckhove stelt vast dat de mentaliteit van volwassenen vaak aan de basis ligt van schendingen van de rechten van minderjarigen.
Meer dan de helft van de vragen en klachten (50,7 procent) ging over de gezinssituatie, met scheidingen en opvoeding als belangrijkste thema's. Daarnaast kwamen er ook veel meldingen binnen over school (19 procent) en hulpverlening (11,4 procent).

Vaak gaat het over problemen waarbij volwassenen - ouders, leerkrachten, politie, ... - niet correct omgaan met hun gezag ten opzichte van de minderjarigen. Zo kwam er een klacht binnen over een jongen die door de politie meegenomen was voor verhoor, omdat hij getuige was in een zaak. Zijn ouders waren daar niet van op de hoogte, de jongen mocht hen niet verwittigen, en hij mocht zijn gsm niet opnemen toen zijn ouders hem opbelden. Een voorbeeld van onaangepast gedrag van politie ten opzichte van de minderjarige, stelt het Kinderrechtencommissariaat.

Scheidingen

Ook in scheidingen speelt de mentaliteit van de betrokkenen een belangrijke rol. Kinderen hebben het vooral moeilijk wanneer het conflict tussen hun ouders blijft aanslepen. Het zijn wel precies die volwassenen die er vaak voor zorgen dat de procedure zo lang aanhoudt.

Ook blijkt dat ouders vaak zoeken naar een verblijfs- en omgangsregeling die hen goed uitkomt, zonder erbij stil te staan of dat ook de beste regeling is voor hun kind. Als er dan al een regeling is uitgewerkt, blijkt die soms ook nog problemen te geven, omdat ouders ze niet of met veel moeite uitvoeren.

Ook kleine praktische zaken waarmee ouders hun conflict uitvechten, kunnen nefast zijn voor kinderen. 'Er zijn verhalen waarbij de ene ouder weigert de SIS-kaart of de identiteitskaart mee te geven aan de andere ouder, terwijl dat kind dat document nodig heeft om te kunnen meegaan op schoolreis', zegt Vandekerckhove. 'Zo wordt het kind het slachtoffer van kleine praktische disputen.'

Oproep voor meer respect

Het Kinderrechtencommissariaat roept alle volwassenen daarom op om meer respect te tonen voor minderjarigen en hun rechten. Daarom zou in de opleiding van bepaalde beroepen waarin contact met minderjarigen belangrijk is, zoals huisartsen, advocaten, hulpverleners, rechters en politieambtenaren, aandacht besteed moeten worden aan de rechten van minderjarigen, vindt het commissariaat.

Ondersteuning door overheid

Van de overheid verwacht Ankie Vandekerckhove onder meer dat ze laagdrempelige opvoedingsondersteuning organiseert voor ouders, en ook voor ouders én kinderen. Ze wil ook preventieve maatregelen tegen ouderlijke geweld en parentale ontvoering. Voorts wil het Kinderrechtencommissariaat dat minderjarigen een eigen rechtsingang krijgen.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees