Regering bereikt akkoord over voorstel Riziv-budget

BRUSSEL - De uittredende regering heeft maandag alsnog een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar van het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv).
De Algemene Raad van het Riziv heeft het voorstel van de uittredende regering Verhofstadt ondertussen goedgekeurd.

Het compromis komt vooral chronisch zieken en andere patiënten die extra voorzieningen nodig hebben ten goede. Concreet wordt er 340 miljoen euro extra toegekend. Nog eens 380 miljoen euro wordt als reserve toegekend, maar mag nog niet verdeeld worden. Er wordt dus rekening gehouden met de groeinorm van 4,5 procent, die onder paars was vastgelegd. Zowel de sociale partners als de ziekenfondsen zijn tevreden met het akkoord.

Scenario voorlopige 12den vermeden

Nadat het kernkabinet het vorige woensdag wel eens was geraakt over de begroting 2008, kwam het twee dagen later binnen de ministerraad niet tot een vergelijk. Gevreesd werd dat de ziekteverzekering zich dan zou moeten redden met 'voorlopige twaalfden' die geen enkele stijging mogen inhouden. De ziekenhuizen bijvoorbeeld zouden dan een afgesproken opslag voor hun personeel begin volgend jaar niet zullen kunnen betalen.

Meer bescherming van chronisch zieken

Binnen het budget voor nieuwe initiatieven gaat 48 miljoen euro naar de bescherming van chronische zieken. Dat gebeurt via een uitbreiding van het systeem van de maximumfactuur, die de uitgaven beperkt op het vlak van implantaten en die de bescherming van de chronische zieken vergroot.µ

Zestien miljoen euro is voorzien voor de verhoging van het jaarlijks forfait. Die dient voor de financiering van de verdubbeling van het forfait voor bepaalde categorieën, goed voor 250 tot 500 euro per jaar. Daarnaast komt er een vermindering van het remgeld voor geneesmiddelen met grote verpakkingen. Het maximale bedrag voor een doos geneesmiddelen waarvoor een generiek bestaat, vermindert van 15,9 naar 13,3 euro.

Gratis tandzorg voor kinderen

Daarnaast gaat 21 miljoen euro naar nieuwe initiatieven in de tandartsensector. Er komt een uitbreiding van de gratis tandzorgen voor kinderen tot vijftien jaar. Voor de kinesitherapie is 26 miljoen euro voorzien voor nieuwe initiatieven. De helft daarvan gaat naar de vermindering van het remgeld voor gewone prestaties. De bijdrage van de patiënt, die zowat 25 procent bedraagt, verlaagt daardoor naar vijftien procent.

De herfinanciering van de ziekenhuissector wordt voortgezet. Daartoe is een globale enveloppe van 48 miljoen euro vastgelegd. Daarnaast staat 40 miljoen euro genoteerd voor een betere kwaliteit van de verzorging en voor meer verpleegkundig personeel in de rusthuizen.

Donfut beschouwt de garantie op tariefzekerheid voor de patiënten als een topprioriteit. Daarvoor is een bedrag van 83 miljoen euro toegekend aan de ziekenfondsen en de representatieve artsenorganisaties met het oog op het sluiten van een akkoord ’geneesheren-ziekenfondsen’ (Medicomut).
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees