Reactie SocMut: 'Goed voor portemonnee patiënt'

BRUSSEL - De socialistische mutualiteiten zijn tevreden dat er een compromis is bereikt over de begroting van het Riziv voor volgend jaar. Zoniet zou het Riziv met voorlopige twaalfden moeten werken, wat de patiënt rechtstreeks in zijn portemonnee zou voelen, luidde het.
Algemeen secretaris Guy Peeters waarschuwt dat het ziekenfonds erover zal waken dat de 380 miljoen euro die voorlopig nog niet werd verdeeld, ten goede komt aan de patiënten en niet door de volgende regering wordt gerecupereerd.

Het socialistisch ziekenfonds is verheugd dat er een compromis uit de bus is gekomen. Voor het weekend zag het er even naar uit dat er geen akkoord bereikt zou worden, waardoor de ziekteverzekering met voorlopige twaalfden het nieuwe jaar zou moeten ingaan. 'Zo’n nulgroei zou nefast geweest zijn voor de patiënt', beklemtoont Peeters.

Hij is bovendien tevreden dat de groeinorm van 4,5 procent plus inflatie werd gerespecteerd. Het ziekenfonds beklemtoont het groot belang van dit uitgangspunt. Het bepleitte de voorbije maanden de voortzetting van die groeinorm om de stijgende patiëntenfactuur tegen te gaan en om toekomstige uitdagingen als de vergrijzing en de technologische innovatie te financieren.

Peeters noemt het essentieel dat de regering bij de nieuwe initiatieven de patiëntvriendelijke maatregelen heeft weerhouden. 'Het gaat om verschillende initiatieven die de financiële toegankelijkheid van de ziekteverzekering moeten waarborgen. Zo bekomen we extra geld om nieuwe innovatieve technieken voor iedereen toegankelijk te houden', aldus Peeters.

Hij is ook tevreden dat de regering belangrijke reserves opzijzet (380 miljoen euro), in navolging van het voorstel dat de ziekenfondsen eerder op tafel legden.

Deze middelen moeten de ziekteverzekering wapenen tegen de toekomstige uitdagingen. 'Deze spaarpot moet de ziekteverzekering betaalbaar houden. Ze vormt de sterkste dam tegen een gezondheidszorg aan twee snelheden', legt Peeters uit.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees