'Verbied roken in buurt van kinderen'

'Verbied roken in buurt van kinderen'

Foto: © Katrijn Van Giel

BRUSSEL - Naar aanleiding van de Dag tegen Kanker op donderdag 18 september lanceert de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) een voorstel om roken te verbieden in het bijzijn van kinderen, dus ook in de eigen huiskamer.
Volgens een onderzoek dat woensdag in Knack verschijnt, wordt in 65 procent van de gezinnen waar gerookt wordt ook in het bijzijn van de kinderen gerookt.

Uit de cijfers van Knack blijkt ook dat 40 procent van de rokende ouders toelaat dat gasten roken in het bijzijn van de kinderen. Vijftig procent van de kinderen in wier bijzijn wordt gerookt zou dat volgens de betrokken ouders een probleem vinden.

''Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. En indien nodig moet de overheid dat recht afdwingen door middel van wetgeving', aldus Erwin De Clerck, preventieverantwoordelijke van de VLK.

'Wij dragen een bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van kinderen. Een rookverbod in het bijzijn van minderjarigen, ook in de huiskamer, vinden wij een verdedigbaar idee. Dat moet uiteraard ook gepaard gaan met meer investeringen in rookpreventie en steun voor rokers die willen stoppen. Wij beseffen ook wel dat je er met wetgeving alleen niet komt. Maar een wet is wel een belangrijke randvoorwaarde om een gedragswijziging te realiseren', gaat hij verder.

Toch is niet iedereen akkoord met dit idee. 'Laten we eerst beginnen om het rookverbod in de horeca uit te breiden naar de cafés', aldus Louis Ide, arts en N-VA-senator. 'Daar bestaat nu toch een maatschappelijk draagvlak voor. Ik denk niet dat zo'n draagvlak al bestaat voor een rookverbod in het bijzijn van kinderen.'

De VLK is ook naar Eva Brems, docent mensenrechten aan de universiteit van Gent gestapt om na te gaan in hoeverre zo'n rookverbod in het bijzijn van kinderen verzoenbaar is met het huidig arsenaal aan mensenrechtenverdragen.

'Ter bevordering van de mensenrechten is het een verdedigbaar idee om het roken in het bijzijn van kinderen te verbieden', zegt ze.

'Je weet als overheid dat het gebeurt, je weet dat het schadelijk is, en je hebt de mogelijkheid om op te treden. Dan moet je iets doen, dat is duidelijk. De vraag is: wat? Een verbod is maar één van de mogelijkheden, daarnaast beschikt de overheid over een heel scala aan preventieve en sensibiliserende maatregelen. Een verbod is zelfs niet het meest voor de hand liggende idee, omdat het zo moeilijk en onwenselijk is om controle uit te oefenen.'
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees