Bodemvervuiling Pivo-terrein in Asse veel groter dan gedacht

ASSE - De ondergrond van het terrein in Asse, waar de provincie Vlaams-Brabant sinds enkele jaren haar Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (Pivo) ondergebracht heeft, is veel meer vervuild dan oorspronkelijk gedacht. De provincie wees de opdracht tot bodemsanering in 2003 toe voor een bedrag van 451.181 euro.
Gisteren diende de provincieraad te beslissen tot bijkomende werken voor 87.118 euro. De provincie kocht het terrein in het midden van de jaren '90 van het Belgisch leger die als historische vervuiler zal moeten opdraaien voor de saneringskosten.

De bodem is er op diverse plaatsen vervuild met minerale olie en PAK's (polyaromatische koolwaterstoffen) afkomstig onder meer van lekkende stookolietanks. De saneringswerken gingen op 9 februari 2004 van start en brachten een veel grotere verontreiniging aan het licht dan uit eerdere studies bleek.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees