Geregistreerde samenwonenden krijgen beperkt erfrecht

BRUSSEL - Geregistreerde samenwonenden hebben vanaf vrijdag een beperkt erfrecht. Ze moeten elkaar dus niet meer in hun testament zetten om van elkaar te kunnen erven. Getrouwde koppels hebben nog wel altijd meer erfrechten.
Vanaf vandaag heeft de langstlevende recht op het vruchtgebruik van de woning die het koppel bewoonde, en ook op de huisraad.

Als de overledene geen kinderen heeft, kan die zijn hele nalatenschap aan zijn partner schenken, zelfs als zijn ouders nog leven. Normaal gezien - zonder testament - hebben de ouders van de overledene recht op de helft van de erfenis.

Als de overledene wél kinderen heeft, moet degene die achterblijft bijdragen in de kosten van het onderhoud en de opvoeding, ook als hij geen ouder is.

De langstlevende moet voortaan ook de zorg van de (behoeftige) ouders van zijn partner op zich nemen.

De wet geldt niet voor feitelijke samenwonenden of mensen die samenwonen zonder registratie.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees