VS willen snel met opvolger voor Wolfowitz komen

VS willen snel met opvolger voor Wolfowitz komen
WASHINGTON - Het Witte Huis zegt zo snel mogelijk een opvolger te zullen voordragen voor Paul Wolfowitz, die donderdag aftrad als president van de Wereldbank, na in opspraak te zijn gekomen omdat hij in 2005 na zijn aantreden bij de Wereldbank een flinke salarisverhoging regelde voor zijn vriendin, Shaha Riza.
De nieuwe bankpresident zal bij voorkeur weer een Amerikaan zijn, aldus het Witte Huis. De Europese Commissie drong eveneens aan op een snelle benoeming en stelde dat de Wereldbank, die tot taak heeft de armoede in de wereld te bestrijden, behoefte heeft aan een stabiele en sterke politieke leiding.

Wolfowitz regelde na zijn aantreden dat Riza, die al langer bij de bank werkte, om belangenverstrengeling te voorkomen werd overgeplaatst naar het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. Ze bleef echter wel op de loonlijst van de Wereldbank staan en kreeg zelfs een riante loonsverhoging.

De zaak kwam in april aan het rollen, maar in feite was Wolfowitz al sinds zijn aantreden een omstreden figuur bij de Wereldbank, met name omdat hij als onderminister van defensie van de Verenigde Staten een belangrijke rol had gespeeld in het besluit om Irak aan te vallen.

Wolfowitz bleef lang volhouden dat hem niets te verwijten viel en dat er geen reden voor hem was om op te stappen, maar zijn positie werd deze week onhoudbaar toen een speciale commissie van de Wereldbank een vernietigend oordeel over hem velde en stelde dat hij de geloofwaardigheid van de bank had aangetast. Uiteindelijk stemde Wolfowitz toe in zijn vertrek, maar in ruil daarvoor kwam de raad van bestuur van de bank met een verklaring waarin stond dat hij ethisch juist en te goeder trouw had gehandeld.

Wolfowitz zelf zegt zich bij de regeling voor Riza te hebben laten leiden door een advies van de ethische commissie van de bank, waarvan Ad Melkert destijds voorzitter was.

De bond van personeel van de Wereldbank stelde vrijdag dat de bank zijn geloofwaardigheid zo snel mogelijk moet herstellen en zich weer ten volle moet gaan wijden aan zijn cliënten. De bond drong al langer aan op Wolfowitz’ vertrek, evenals voormalige leidinggevenden van de bank, hulporganisaties, Democratische politici in de VS en veel Europese landen.

De Duitse minister van ontwikkelingszaken Heidemarie Wieczorek-Zeul zei dat Wolfowitz de Wereldbank een dienst heeft bewezen door op te stappen. 'De bank moet nu snel zijn slagvaardigheid zien terug te krijgen', aldus de minister, wier land momenteel de Europese Unie voorzit.

Wolfowitz sloeg vrijdag een verzoenende toon aan en zei bij het verlaten van zijn huis tegen een verslaggever van Associated Press dat hij het hardwerkende personeel van de bank dankbaar is. 'We hebben de afgelopen twee jaar veel bereikt en ik ben blij dat ik daar iets aan heb kunnen bijdragen, maar zonder hen was het niet mogelijk geweest', zei hij.

Tot de mogelijke kandidaten voor de opvolging van Wolfowitz behoren voormalig onderminister van buitenlandse zaken Robert Zoellick, minister van financiën Henry Paulson en de president van de Israëlische bank, Stanley Fischer. De voordracht wordt gedaan door president George Bush en moet worden goedgekeurd door de raad van bestuur van de bank.

De Wereldbank, waarbij 185 landen zijn aangesloten, werd in 1945 opgericht ten behoeve van de wederopbouw van Europa. De bank verstrekt in de eerste plaats renteloze leningen aan de armste landen, maar stelt ook jaarlijks meer dan vijftien miljard euro beschikbaar voor bijvoorbeeld de aanleg van dammen en wegen, onderwijs en ziektebestrijding in arme landen.

Van oudsher wordt de bank geleid door een (door de VS aangewezen) Amerikaan. De VS zijn de belangrijkste aandeelhouder en de belangrijkste financier van de bank. De benoeming van het hoofd van de zusterorganisatie van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), is van oudsher een Europese aangelegenheid, maar er gaan nu stemmen op om een eind te maken aan deze vaststaande onderverdeling.
Corrigeer

NIET TE MISSEN

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees