'Frozen' van Madonna verboden in België

'Frozen' van Madonna verboden in België

Foto: rr

BERGEN - De kortgedingrechter van Bergen heeft vrijdag geoordeeld dat het nummer 'Frozen' van Madonna plagiaat is. Hij verbiedt de verkoop en het afspelen van het nummer op Belgisch grondgebied. De rechter geeft de eiser Salvatore Acquaviva dus gelijk.
Salvatore Acquaviva uit Moeskroen heeft altijd beweerd dat 'Frozen' plagiaat was van een nummer dat hij gecomponeerd had, 'Ma vie fout le camp'. Volgens de rechter zijn vier maten van het werk inderdaad geplagieerd door de Amerikaanse popzangeres.

Rechter Xavier Hiernaux bevestigde niet alleen het ,,originele karakter'' van het nummer van Acquaviva. Hij stelde ook dat er ontoevallige gelijkaardigheden tussen zijn nummer en dat van Madonna zijn.

Volgens de rechter had Madonna wel degelijk de toegang tot de muzikale informatie die haar toeliet om 'Frozen' te maken. Hij zei ook dat het argument van de eiser, dat Madonna eind de jaren zeventig in Moeskroen geweest zou zijn en het nummer leerde kennen als achtergrondzangeres, steek houdt.

De rechter zei voorts geen geloof te hechten aan de bewering van Madonna dat ze zelf niet betrokken was bij het schrijven van de vier betwiste maten. Patrick Leonard, de man die talloze hits voor Madonna schreef, zou dat hebben gedaan.

Radiozenders volgen uitspraak rechter

De meeste Vlaamse radiozenders betreuren de beslissing van de rechter in Bergen maar zullen de rechterlijke uitspraak naleven. Q-Music, de radiozender van de Vlaamse Mediamaatschappij (VMMa), en Studio Brussel draaiden het nummer onmiddellijk nadat de uitspraak van de kortgedingrechter bekend raakte.

,,Wij wachten op het bericht dat de platenfirma ons zal sturen", zegt Johan Notenbaert, muziekverantwoordelijke van Q-Music. De rechter verplicht de betrokken platenfirma’s om de verschillende media binnen de vijftien dagen een bericht te sturen waarin de beslissing van de rechtbank wordt meegedeeld. ,,In afwachting daarvan hebben wij Frozen gedraaid, ook om onze luisteraars te laten horen om welk nummer het ging."

Notenbaert noemt het verbod op het nummer van Madonna een spijtige zaak, maar benadrukt dat de rechter altijd gelijk heeft. Dat is ook de mening van Bart Brusseleers, algemeen directeur bij 4FM. ,,Wij volgen de uitspraak van de rechter volledig en hebben Frozen al van onze playlist geschrapt."

Gerrit Kerremans, de muziekcoördinator van Studio Brussel, legde Frozen van Madonna en ,,Ma vie fout le camp" van Salvatore Acquaviva naast elkaar en stelde vast dat de zanglijnen erg op elkaar lijken. ,,Of dat een rechtszaak waard is, is een andere zaak. Ons laat het een beetje koud", aldus Kerremans.

Boete

De rechter verbiedt de verkoop en het verspreiden (via radio) van het nummer vanaf vandaag. De uitspraak geldt voor het hele Belgische grondgebied.

'Frozen' is uitgegeven door Warner, Emi en Sony. De rechter verplicht hen om, binnen de vijftien dagen, een bericht te sturen naar de verschillende media waarin de beslissing van de rechtbank wordt meegedeeld, op straffe van een boete van 125.000.

Corrigeer

NIEUWS