Sahaja Yoga is geen sekte

BRUSSEL - De spirituele beweging Sahaja Yoga heeft in kortgeding een rechtszaak gewonnen tegen het Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO).
Het Brusselse hof van beroep veroordeelt het federale "observatorium sekten", en dus de overheid, wegens zijn gebrek aan objectiviteit in zijn tweejaarlijkse rapport en de schending van de wettelijk opgelegde motiveringsplicht. Het vonnis zet de deuren open voor andere rechtszaken tegen het centrum door (vermeende) sekten.

In zijn tweejaarlijkse advies bestempelde het IACSSO de vzw Sahaja Yoga vorig jaar als een risicovolle organisatie. Het rapport maakte melding van misleidende rekrutering, xenofobie, antisemitisme en gevaar voor kinderen. Sahaja Yoga startte daarop een gerechtelijke procedure omdat ze vond dat het rapport onterecht was.
Corrigeer

NIEUWS