Bouwvergunning klooster van Opgrimbie vernietigd

MAASMECHELEN - De Raad van State (RvS) heeft de bouwvergunning van het klooster van Opgrimbie in Maasmechelen vernietigd. Volgens de RvS zijn er bij de toekenning van de bouwvergunning procedurefouten gemaakt. Het is nu aan minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen om de nodige stappen te nemen om de procedurefouten recht te zetten, zo laat raadsman Dirk Lindemans weten namens het bisdom Hasselt, de bouwheer van het klooster.

In september van vorig jaar verleende de auditeur van de RvS al een negatief advies voor de bouwvergunning voor het slotklooster op het koninklijke domein in natuurgebied in Opgrimbie. De RvS volgt dat advies nu.
      
In haar arrest stelt het hoogste rechtsorgaan dat er bij het aanvraagdossier geen compensatieregeling werd gevoegd voor de gekapte bomen in het domein.
      
Bovendien liet de overheid na om een passende beoordeling te laten opmaken van de impact van het bouwsel op het Europese vogel- en habitatgebied. Ook werd de wijziging van het gewestplan in 1991, waarbij de groene bestemming van het domein naar koninklijk domein werd omgevormd, niet voorgelegd ter advies aan de RvS, zoals voorgeschreven.
      
Volgens Lindemans is er momenteel een nieuw decreet voorhanden waarbij het voortaan niet meer mogelijk zal zijn om bouwvergunningen nietig te verklaren omdat ze niet ter advies aan de RvS werden voorgelegd. Maar dat decreet treedt pas in september in voege, zo luidt het.
      
De raadsman is van oordeel dat de bevoegde minister nu de nodige stappen moet nemen om zich in regel te stellen met de eerste twee opmerkingen van de RvS.
      
Hoe dan ook, tot een afbraak van het klooster zal het wellicht niet komen omdat er voor die werkzaamheden een geldige vergunning voorhanden was. Uitbreiden lijkt vooralsnog wel onmogelijk te zijn geworden.
      
Toenmalig minister Theo Kelchtermans leverde in 1994 een vergunning voor het klooster af. Die werd door toedoen van protest van natuurverenigingen en buurtbewoners vernietigd in 1999. Minister Dirk Van Mechelen regulariseerde het gebouw door in 2001 een nieuwe bouwvergunning af te leveren aan het bisdom van Hasselt.
      
Wijlen koning Boudewijn had de grond van het klooster in zijn testament geschonken aan de zusterorde Monialen van Bethlehem.
 

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees