CD&V wil politie 'rationaliseren'

BRUSSEL - CD&V pleit voor een rationalisering van de politie. Het statuut en de structuur van de dienst is te log en te ingewikkeld, meent de partij, die een functionele verloning wil invoeren en wenst te snoeien in de wildgroei aan premies en vergoedingen. De staat zal de komende jaren moeten ontvetten en de politie zal daaraan niet kunnen ontsnappen, stelde CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten dinsdag op een persconferentie.

De hervorming van de politie - met de Octopushervorming die de rijkswacht en de politie integreerde in één federaal en lokaal korps - is ondertussen tien jaar oud. Binnenlandse Zaken werkt aan een evaluatie, maar die is nog niet helemaal rond. De Vlaamse christendemocraten zijn wel al rond met hun huiswerk. Volgens hen is de hervorming een goede zaak geweest, maar kan 10 jaar later nog heel wat worden verbeterd.

Zo vindt de CD&V dat de politie veel meer lokaal moet worden verankerd. Het politiewerk en de sturing van het beleid dient vanop het terrein te gebeuren. "Het is de lokale korpschef die het beleid moet aansturen. Die is beter geplaatst dan een commissaris-generaal in Brussel", luidde het dinsdag.

Daarnaast vindt de partij dat dringend werk moet worden gemaakt van een betere informatiedoorstroming tussen de verschillende diensten en andere departementen zoals Justitie of de douane. Het kan niet dat de lokale politie en de federale politie met een apart informaticasysteem werken. Het eengemaakt ICT-platform komt maar niet van de grond, stelt Kamerlid Leen Dierick vast.

Verder wil CD&V de controleorganen - het Comité P en de Algemene Inspectie AIG - op een andere leest schoeien. De AIG moet worden opgesplitst in enerzijds een klachtenbureau en anderzijds een dienst die structurele problemen onderzoekt. Het Comité P dient de AIG te overkoepelen en toezicht uit te oefenen op de coördinatie en de doelmatigheid van de politiediensten.

Speerpunt is voor de CD&V echter een minder logge en eenvoudigere politie. Het tuchtstatuut en het sociaal statuut dienen daarom te worden hervormd. Volgens senator Dirk Claes is het huidige tuchtstatuut een heuse papieren tijger. De procedure zorgt voor enorm veel administratie en duurt dan ook heel lang. "In sommige zones wordt daarom nooit een tuchtprocedure opgestart. En dat kan leiden tot normvervaging", dixit Claes, die pleit voor een kortere procedure die hoofdzakelijk zou worden afgehandeld door een tuchtraad. Dat moet de uniformiteit van de procedure ten goede komen, klinkt het.

De christendemocraten willen ook zeker werk maken van een nieuw sociaal statuut. Het huidige is door de fusie van 10 jaar geleden en allerlei overgangsmaatregelen te ingewikkeld. Er zijn te veel commissarissen en officieren. "De structuur moet de komende jaren absoluut worden ontvet", meent Kamerlid Michel Doomst. De CD&V stelt ook onomwonden dat duchtig moet worden gesnoeid in de tientallen premies en vergoedingen die nu bestaan voor agenten. De partij pleit voor een functionele verloning, met een basisloon dat wordt vastgelegd op basis van een functieomschrijving en waarin die premies vervat zitten. Nieuwe agenten rekruteren kan pas wanneer uit een werklastmeting blijkt dat dat ook nodig is.

Volgens Servais Verherstraeten zal de politie in de toekomst meer met minder moeten doen. Nu de crisis volop woedt, moet de staat ontvetten en ook de politie zal daar niet aan kunnen ontsnappen, verklaarde hij.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees