Meer dan 1.700 gezinnen op wachtlijst voor schuldbemiddeling

In december 2008 stonden 1.709 gezinnen op een wachtlijst voor schuldbemiddeling. De gemiddelde wachttijd bedroeg toen vier maanden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS). Volgens het VCS ligt het aantal gezinnen dat wacht op schuldbemiddeling in werkelijkheid nog veel hoger, want veel erkende diensten gebruiken nog geen officiële wachtlijsten.
Uit het onderzoek van VCS blijkt ook dat het aantal dossiers in de schuldhulpverlening vorig jaar met 5,7 procent steeg ten opzichte van 2007. De erkende diensten schuldbemiddeling van de OCMW's en CAW's behandelden 60.234 dossiers.
 
Veel diensten voor schuldbemiddeling zitten intussen boven hun maximumcapaciteit en werken met wachtlijsten. "Het water staat de diensten aan de lippen", stelt Dirk De Clerck, coördinator van VCS. "De maximumcapaciteit is al lang overschreden: 79 erkende diensten legden al officiële wachtlijsten aan. 1.709 gezinnen stonden in december 2008 op een wachtlijst en moesten gemiddeld vier maanden wachten op hulpverlening", zegt De Clerck. "Voor schuldenaars bij wie het water aan de lippen staat, is dit dramatisch", stelt hij.
 
Volgens het VCS ligt het aantal gezinnen dat wacht op schuldbemiddeling in werkelijkheid nog een stuk hoger. "Er zijn veel OCMW's en CAW's (Centra voor Algemeen Welzijnswerk, nvdr) die geen officiële wachtlijsten aanleggen omdat het te veel administratie vraagt, de lijsten te lang worden of te moeilijk beheersbaar zijn", zegt coördinator De Clerck.
 
Het VCS dringt aan op een subsidiëring van de erkende diensten voor schuldbemiddeling, op "doorgedreven preventiebeleid" en op verder onderzoek. "De Vlaamse overheid mag niet langer de kop in het zand steken", zegt De Clerck. "In de onderhandelingsnota van Vlaams formateur Kris Peeters staat te lezen dat de bestrijding van armoede een topprioriteit is. Het onverwijld wegwerken van de wachtlijsten in de schuldbemiddeling zou voor de nieuwe Vlaamse regering een onderdeel van deze topprioriteit moeten uitmaken", besluit De Clerck.
Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees