Delvoie 15 maand naar ex-Joegoslavië-tribunaal

Delvoie 15 maand naar ex-Joegoslavië-tribunaal

Foto: belga

BRUSSEL -

Guy Delvoie wordt voor 15 maand rechter in het ex-Joegoslavië-tribunaal van de Verenigde Naties. Delvoie (61) is voorgedragen door Buitenlandse Zaken en is aanvaard door de Verenigde Naties.

Delvoie is momenteel de hoogste rechtsprekende magistraat van het hof van beroep in Brussel. Hij kan na zijn mandaat van 15 maand in het ex-Joegeslavië tribunaal wel naar het hof van beroep terugkeren, maar niet als korpschef. Gezien de beperkte duur van het mandaat waren geen andere rechters bereid hun functies op te geven.

De woordvoerder van het hof van beroep in Brussel ontkent dat Delvoie geen enkele ervaring heeft in strafzaken. 'Delvoie heeft zowel in eerste aanleg als in hoger beroep correctionele kamers voorgezeten. Bovendien heeft hij door de perikelen rond de Belgische genocidewet ervaring met de dossiers die het ex-Joegoslavië-tribunaal te behandelen krijgt.'

Delvoie vervangt in dit tribunaal die andere Belgische rechter met een internationale functie Chris Van den Wyngaert. Zij verkast naar het Internationaal Strafhof van de VN, dat een permanent tribunaal is. Het mandaat van het ex-Joegoslavië-tribunaal loopt normaal eind 2010 af. Ook het mandaat van de Belgische rechter in dit rechtscollege verstrijkt na vijftien maand.

Delvoie had zich kandidaat gesteld voor de functie en werd voorgedragen door de minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht (Open VLD). Indien hij de indruk had gehad dat hij na de Fortis-affaire werd weggepromoveerd, zou hij niet op de kandidatuur zijn ingegaan.

Delvoie ziet het als een uitdaging om nog eens rechter in hart en nieren te zijn en recht te spreken in maatschappelijke belangrijke dossiers. Zijn rol als manager van het hof van beroep in Brussel ervaarde hij als frustrerend omdat de overheid daarbij niet de nodige tools ter beschikking stelt.

Het ex-Joegoslavië-tribunaal is een internationaal rechtscollege dat personen berecht die verdacht worden van schendingen van de mensenrechten tijdens de Joegoslavische burgeroorlog (1991-1995). Het is gevestigd in Den Haag, net als het Internationaal Strafhof. Dat laatste is een permanent hof dat belast is met de vervolging van personen die verdacht worden van genocide en misdaden tegen de mensheid.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees