'Vrijheid Wathelet leidt tot meer rechtsonzekerheid'

BRUSSEL -

De oppositiepartijen schieten met scherp op de regering. SP.A vindt dat de regering-Van Rompuy, door de grote vrijheid die staatssecretaris Melchior Wathelet krijgt, nog meer rechtsonzekerheid organiseert dan tot nu het geval was. Zowel N-VA als Lijst Dedecker hebben het over een overwinning voor de Franstaligen. Groen! is verbolgen over het gebrek aan toekomstvisie. Vlaams Belang noemt het akkoord een aanzet tot een 'tweede massale regularisatieronde'.

SP.A: ' Alleen maar onduidelijkheid'

'De regering heeft meer dan een jaar ruzie gemaakt om uiteindelijk niks te beslissen. Want de oplossing die ze nu aanreikt is geen oplossing, maar een systeem van willekeur dat op termijn zal leiden tot een nieuwe regularisatieronde', zegt kamerlid Dalila Douifi.

De Vlaamse socialisten vinden dat de regering in geen geval duidelijkheid heeft gecreëerd over wat er in het regeerakkoord staat. De partij voorspelt dat het binnenkort voor niemand nog te volgen zal zijn wie in aanmerking komt voor regularisatie. 'Dit is het installeren van willekeur. Het belangrijke asieldossier wordt verder de mist ingestuurd en het non-beleid wordt gewoon verder gezet', vindt SP.A.

'Het is een gemiste kans om duidelijke regularisatiecriteria voor de toekomst uit te stippelen', zegt Douifi. 'Op deze manier geeft de regering van Rompuy steeds opnieuw hoop aan bepaalde groepen asielzoekers en creëert ze een nieuw aanzuigeffect. Binnen afzienbare tijd breekt dan opnieuw een discussie los over een nieuwe regularisatieronde', luidt het.

Douifi stelt zich ook vragen bij de "coördinerende rol" van premier Herman Van Rompuy. 'Gaat hij op een rood knopje duwen wanneer hij vindt dat er teveel of te weinig mensen worden geregulariseerd?', klinkt het.

N-VA: 'Franstaligen halen slag volledig thuis'

'De Franstaligen halen hun slag volledig thuis. Wat zij vroegen, is er gekomen, terwijl er over de eisen van de Vlaamse partijen nog geen beslissingen werden genomen', zegt N-VA-kamerlid Sarah Smeyers.

N-VA noemt het frappant dat de regering een beetje een oplossing heeft gezocht voor mensen die hier in het verleden zijn aangekomen, maar dat er niets werd geregeld voor de toekomst. Smeyers heeft het over een tweede regularisatieronde en een cyclisch beleid, dat voor een aanzuigeffect zal zorgen.

'Zo ontstaat het beeld van België dat het de ideale plaats is om stilletjes lang te wachten tot er een derde ronde komt', aldus Smeyers. 'Zolang liberalen en socialisten aan de macht zijn, komt er geen oplossing', meent ze.

Lijst Dedecker: 'Camouflagenota voor algemeen pardon'

Lijst Dedecker ziet in de instructie voor de regularisatie van vreemdelingen een algemeen pardon voor alle illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers, als ze maar lang genoeg de wetten hebben misbruikt of overtreden. 'Met de criteria die de regering nu heeft afgesproken kan de mensensmokkel zich verder op België richten, want iedereen die hier binnen geraakt, krijgt vroeg of laat papieren, en leeft zolang toch op onze kosten', luidt het.

Volgens partijboegbeeld Jean-Marie Dedecker hebben CD&V en Open VLD moeten capituleren voor de druk van de Franstalige partij. Hij voorspelt dat de verblijfsvergunningen 'bij tienduizenden het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet zullen buitenvliegen'. Dedecker betreurt dat er nog geen beslissingen werden genomen over de andere onderdelen van het luik asiel en migratie, zoals over de nationaliteitswetgeving.

Volgens LDD hebben de Franstalige partijen eens te meer de buit binnen gehaald door 'de politiek van het voldongen feit'. 'Terwijl minister Joëlle Milquet (CDH) de uitgeprocedeerde asielzoekers ging aanmoedigen in de Brusselse kerken, liet haar collega Arena (PS) de opvangtehuizen overlopen, door niemand meer te ontslaan, en duizenden nieuwkomers binnen te halen. En die inhumane verrottingsstrategie heeft nu geloond', aldus Dedecker.

 

Groen!: 'Gebrek aan visie'

 'De regering getuigt voor de zoveelste maal van een gebrek aan visie op lange termijn', stelt Groen!-senator Freya Piryns. 'Door een akkoord uit te werken voor de meest duidelijke en prangende gevallen hopen de excellenties waarschijnlijk minstens tijdens hun zomervakantie gespaard te blijven van acties van mensen zonder papieren en van vervelende open brieven. Maar op lange termijn zorgen ze niet voor een oplossing. Dit is typisch voor deze regering die gekenmerkt wordt door een gebrek aan daadkracht', aldus Piryns.     

Dat de discretionaire bevoegdheid van staatssecretaris Melchior Wathelet behouden blijft, betekent volgens haar dat de onduidelijkheid blijft voortduren. 'De enige manier om komaf te maken met de willekeur is het formuleren van duidelijke regularisatiecriteria en deze wettelijk te verankeren of ze minstens vast te leggen in een omzendbrief', vindt ze.
      
Piryns vindt de zogenaamde 'one-shot' die nu wordt doorgevoerd, slechts een absoluut minimum. De nadruk die wordt gelegd op het kunnen voorleggen van een arbeidscontract, zorgt er volgens haar voor dat heel wat mensen uit de boot blijven vallen, die mits papieren nochtans wel een wezenlijke bijdrage zouden kunnen leveren tot onze maatschappij.
 
'Het is namelijk ontzettend moeilijk zo'n arbeidscontract vast te krijgen vooraleer men over de nodige papieren beschikt. Dit akkoord biedt dan ook geen oplossing voor de duizenden mannen en vrouwen die in het zwart werken in ons land', luidt het.

Vlaams Belang: 'Tweede massale regularisatieronde'

Volgens Vlaams Belang triomferen PS en CDH over de hele lijn. 'Dit najaar woren tienduizenden illegale vreemdelingen geregulariseerd', zegt kamerlid Filip De Man. Hij verwacht dat de PS- en CDH-burgemeesters straks zeer vlot zullen besluiten dat er sprake is van een duurzame lokale verankering en dat staatssecretaris Melchior Wathelet zeer gul gebruik zal maken van zijn discretionaire bevoegdheid om te regulariseren.
 
De Man wijst er op dat nog geen beslissingen werden genomen inzake 'prangende problemen als de vele schijnhuwelijken, de hyperlakse snel-belg-wet en de veel te soepele wetgeving qua studentenvisa en gezinshereniging'. Wat hem betreft hebben CD&V en Open Vld hun verkiezingsbeloften ingeslikt.
      
'Het aantal 'individuele' regularisaties zal enorm toenemen', voorspelt De Man. 'Aangezien deze geregulariseerde vreemdelingen op vrij korte termijn ook genaturaliseerd worden, kan men besluiten: de stemmen van deze nouveaux belges in spe zijn voor de Franstaligen, de kosten voor de Vlamingen.'    
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees