Ruzie over precieze doopplaats Jezus Christus

BRUSSEL - Amerikaanse evangelische christenen laten zich graag dopen in de Jordaan, op de plaats waar volgens de evangelisten Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd. Maar over de precieze plaats waar de doop historisch plaatsvond, bestaat verwarring, omdat zowel Israël als Jordanië een site opeist, zo heeft KerkNet gemeld.

Van oudsher claimt Yardenit in Israël, nabij het meer van Galilea, de eretitel. Het water is er fris en zuiver.  Bezoekers worden er tussen toeristische winkeltjes met open armen en in alle comfort ontvangen.

Volgens de BBC staat echter vast dat Yardenit niét de echte doopplaats van Jezus van Nazareth kan zijn. Een groeiend aantal toeristen geeft daarom de voorkeur aan een plaatsje op de oostelijke oever van de Jordaan, in Jordanië dus.

De Jordaanse overheid levert grote inspanningen om het oord tot een toeristische trekpleister uit te bouwen. Niet zonder resultaat, want de voorbije jaren bezochten jaarlijks honderdduizend pelgrims en toeristen de site.

Hun aantal groeit jaar na jaar. Israël leverde op zijn beurt extra inspanningen om de infrastructuur in Yardenit uit te bouwen. Dat moet ervoor zorgen dat er jaarlijks 600.000 pelgrims kunnen verwelkomd worden.

Traditioneel, onder meer op gezag van kerkvader Origines, werd aangenomen dat Jezus op de westelijke Jordaanoever gedoopt werd. Sinds de vijfde eeuw bevindt zich daar een orthodox klooster.

In 1994 echter ontdekte een team van Jordaanse archeologen onder leiding van Mohammed Waheeb in de buurt van een mijnenveld op de oostelijke oever kleiwerk en muntstukken 'uit de tijd van Jezus'.

Er werden bovendien resten gevonden van vroege kloosters en kerken en zelfs een doopbekken in de vorm van een kruis. Resten van minstens 21 gebouwen duiden op een vroege aanwezigheid van pelgrims en kunnen erop wijzen dat christenen deze plaats beschouwden als de plaats waar Christus gedoopt werd.

De kwestie blijft archeologen verdelen, maar het Johannesevangelie lijkt nu aan te geven dat Jezus wel degelijke op de oostelijke oever gedoopt werd, aldus KerkNet.

Corrigeer

NIET TE MISSEN

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees