Laatste obstakels overdracht Plantentuin weggewerkt

Laatste obstakels overdracht Plantentuin weggewerkt

De prairietuin ligt in de plantentuin aan het Sint-Elisabethziekenhuis en is helemaal ecologisch opgebouwd. Foto: Stad Antwerpen

De laatste obstakels voor de overdracht van de Nationale Plantentuin van de federale overheid naar het Vlaamse Gewest zijn zo goed als weggewerkt. Dat meldt Vlaams parlementslid Tom Dehaene (CD&V).

De overheveling was een tiental jaren terug voorzien in de Lambermontakkoorden, maar bleef uit omdat er geen samenwerkingsakkoord kon gesloten worden tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap.

Het akkoord dat na talloze gesprekken klaar lag om ondertekend worden stipuleerde dat het wetenschappelijk patrimonium van de Plantentuin eigendom blijft van de federale staat, maar voor onbepaalde tijd in bruikleen werd gegeven aan de Vlaamse Gemeenschap. Onduidelijkheden over de afbakening van het herbariumbezit - de plantenverzameling - gaven aanleiding tot nieuwe discussies.

Afgesproken werd dat de directeur van de Nationale Plantentuin een commissie van internationale experts zou belasten met een onderzoek en de Gemeenschappen hun conclusies zouden aanvaarden. Hun aanbevelingen worden momenteel uitgevoerd.

Eenmaal de wetenschappelijke raad van de Planten de opgemaakte lijsten van collecties en specimens goedkeurt zijn volgens Dehaene alle hinderpalen weggewerkt voor de ondertekening van het samenwerkingsakkoord "tenzij nieuwe bezwaren worden opgeworpen".
 

Corrigeer

NIEUWS