Regering krijgt bijzondere machten in geval van A/H1N1-pandemie

BRUSSEL - De Kamer heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor een wetsontwerp dat de regering bijzondere machten geeft in het geval van een pandemie van de Mexicaanse griep. Dat gebeurde met 112 stemmen voor en 28 onthoudingen (Vlaams Belang en Ecolo/Groen!).

Om voorbereid te zijn op een mogelijke pandemie van de Mexicaanse griep bereidde de regering een soort uitzonderingswet voor die haar bijzondere machten geeft om indien nodig snel op te treden. In dergelijke omstandigheden is de parlementaire weg volgen te omslachtig. Het ontwerp geeft de uitvoerende macht daarom de mogelijkheid om een kb te nemen dat de regering bijzondere machten geeft. 

Met de bijzondere machten kan de regering indien nodig bijvoorbeeld bepaalde beroepsgroepen opvorderen die niet tot de gezondheidssector behoren om inentingen te geven, geneesmiddelen laten verspreiden door het leger, beperkingen voor het geven van bloed opheffen, enzovoort. 

De bijzondere machten zijn wel beperkt in de tijd en gelden enkel in uitzonderlijke omstandigheden. Ze moeten ten laatste één jaar na datum ook worden bekrachtigd door een wet. 

Om bestaande bezorgdheid weg te nemen, keurden de meerderheidspartijen donderdagnamiddag in de bevoegde commissie nog een amendement op de tekst goed dat bepaalt dat de vaccinatie niet verplicht is. Vrijdag staat de wettekst al op de agenda van de plenaire Senaat.
 

Corrigeer

MEER NIEUWS