Leerkrachten krijgen ADHD toolkit

Leerkrachten in het gewoon en buitengewoon lager onderwijs kunnen leerlingen met ADHD voortaan doelgericht begeleiden. De kinder- en jeugdpsychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Centrum-K.U.Leuven ontwikkelde de ‘ADHD toolkit’. Het spel werd dinsdag tijdens een persconferentie voorgesteld.

Op een positieve en speelse manier kan de leerling met ADHD samen met een leerkracht bepaalde werkpunten aanpakken. Door het spel moeten ADHD-leerlingen ‘geprikkeld’ worden. Bovendien benadrukt het spel dat de ADHD-kinderen beperkingen hebben.

Voor ouders bestaan er al hulppakketten, maar leerkrachten bleven tot nu toe in de kou staan. In de polikliniek van de universitaire ziekenhuizen van K.U.Leuven groeide daarom de idee om voor de Vlaamse scholen ook een toolbox te ontwikkelen. Onderzoek wijst namelijk uit dat een systematische aanpak op school mooie resultaten oplevert en dat behalve medicijnen ook training van het juiste gedrag belangrijk is.

Professor en hoofd van de kinder- en jeugdpsychiatrie in UZ Leuven Marina Danckaerts en Ilse Dewitte van UZ Leuven werkten uiteindelijk de toolkit uit.

Dankzij de 50.000 euro die de Vlaamse overheid uittrekt, krijgen alle Vlaamse lagere scholen gratis deze toolkit. Het project kreeg de steun van de Koning Boudewijnstichting, het centrum Zit Stil, de Leuvense Centra voor leerlingenbegeleiding, enkele leerkrachten, de Internetten Samenwerkingscel van de CLB's en de vzw Die's-Lekti-Kus.
 

Corrigeer

NIEUWS