Gaia choqueert met beelden Belgische slachthuizen

© rr

© gaia

© gaia

© gaia

1 / 4
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Twee dagen voor het Offerfeest klaagt Gaia de wrede behandeling aan van vee in de Belgische slachthuizen. De dierenrechtenorganisatie toont op een persconferentie in Brussel schokkende beelden van dieren die onverdoofd worden geslacht voor de halal markt. Volgens Gaia is het onverdoofd slachten een wijdverspreide praktijk.  

llo

Gaia heeft de voorbije maanden beeldopnames gemaakt in elf slachthuizen in Vlaanderen en Wallonië. Sinds 1998 is het onverdoofd slachten in België verboden, maar voor het ritueel slachten is er een uitzondering. Dieren mogen onverdoofd geslacht worden als het vlees moet voldoen aan religieuze normen, maar volgens de dierenrechtenorganisatie wordt er veel meer onverdoofd geslacht dan nodig is. De beelden tonen hoe onverdoofd geslachte runderen, schapen en geitjes zwaar lijden en ernstig mishandeld worden. Volgens Gaia wordt het vlees ook zonder etikettering verkocht in het reguliere circuit. De consument is daar vaak niet van op de hoogte. ‘Dit zijn onaanvaardbare, middeleeuwse wanpraktijken, waar dringend paal en perk aan moet gesteld worden,’ reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. ‘Het is overduidelijk dat die dieren lijden en in paniek zijn, wat ingaat tegen de wettelijke verplichtingen’, zegt Vandenbosch. ‘Bovendien schrijven ook de normen voor halal vlees voor dat het dier niet mag lijden.’ Volgens Gaia moedigt de afwezigheid van etikettering de slachthuizen aan meer en meer onverdoofd te slachten, zelfs voor vlees dat niet voor de halal markt is bestemd. Uitzondering schrappen De dierenrechtenorganisatie eist dat de uitzondering in de wet die onverdoofd ritueel slachten toestaat, geschrapt wordt en vraagt de moslimgemeenschap verdoving te accepteren, om de dieren onnodig lijden te besparen. In verscheidene landen zoals Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië heeft de moslimgemeenschap de verdoving aanvaard. De dierenrechtenorganisatie trekt met de beelden naar federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) en de Moslimexecutieve om hen de mistoestanden te tonen en te overtuigen de verdoving te aanvaarden. Het Offerfeest is het belangrijkste feest voor de moslimgemeenschap en wordt gevierd terwijl in Mekka de jaarlijkse bedevaart plaatsvindt.

Meer over Bedrijven