''Minderhedenverdrag ondertekenen in ruil voor splitsing BHV''

Indien de Franstaligen het eens zijn met een splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde zouden de Vlamingen akkoord kunnen gaan met de ondertekening van de kaderconventie van de Raad van Europa over de bescherming van de nationale minderheden. Dat heeft Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen zondag in Mise au Point (RTBF) gezegd.

BHV stond zondag centraal in de Franstalige politieke uitzendingen. De meeste aanwezigen stelden zich discreet op over de missie van ex-premier Jean-Luc Dehaene.

Enkel Van Biesen liet het achterste van zijn tong zien. Hij liet weten dat de Vlamingen bijvoorbeeld bereid zouden zijn om de kaderconventie te ondertekenen in ruil voor de splitsing van BHV. "Wij aanvaarden dat nu niet omdat we elke dag worden geconfronteerd met de eis om Vlaams grondgebied af te staan", stelde de Vlaamse liberaal met een verwijzing naar de Franstalige eis naar de uitbreiding van Brussel.

FDF-voorzitter Olivier Maingain kantte zich hiertegen. Hij had het over een poging "om te verkopen wat al een keer in een vorig akkoord is verkocht"

Eric Van Rompuy (CD&V) wilde niet ingaan op de discussie en verwees naar de missie van Dehaene. Indien men die kans op slagen wil geven, is discretie nodig, luidde het.

Op RTL-TVi stelde MR-voorzitter Didier Reynders dat de bal in het kamp van de CD&V ligt. Het zijn de Vlaamse christendemocraten die het dossier op tafel hebben gelegd, meent hij.

"Ik wacht af tot Jean-Luc Dehaene de volgende dagen met een evenwichtig voorstel op de proppen komt dat even voordelig is voor de Franstaligen", dixit Reynders, die eraan toevoegde vertrouwen te hebben in de creativiteit van Dehaene. Toch wees de Franstalige liberaal erop dat Dehaene er als burgemeester van Vilvoorde mee dreigde de verkiezingen te boycotten uit protest tegen de niet-splitsing van BHV.

Een meer voluntaristisch geluid viel te horen bij PS-vicepremier Laurette Onkelinx en haar cdH-evenknie en partijvoorzitster Joëlle Milquet. Onkelinx verwees naar de verschillende positieve signalen die werden uitgestuurd sinds de breuk van het CD&V/N-VA-kartel en de verklaringen van CD&V-voorzitster Marianne Thyssen dat er een onderhandelde oplossing moet komen voor BHV. Milquet riep op geen karikaturale situaties meer te schetsen en de wil te tonen om met de regering de economische crisis een halt toe te roepen.

Op de vraag of er een tijdelijke of definitieve oplossing moet komen voor BHV antwoordde Onkelinx dat zowat iedereen het erover eens is dat er een definitieve oplossing moet komen. Reynders beklemtoonde dat alle thema’s aan bod moeten komen indien wordt gestreefd naar een definitieve oplossing. De MR-voorzitter wil dat ook de oppositie in dat geval bij de discussie wordt betrokken, aangezien een tweederdemeerderheid nodig is voor een staatshervorming.

Ook covoorzitter van Ecolo Jean-Michel Javaux pleitte voor een definitieve oplossing. Zoniet stevenen we middenin een economische crisis opnieuw af op verkiezingen die communautair getint zullen zijn, luidde het.
 

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees