Koning looft Van Rompuy en Damiaan

Koning looft Van Rompuy en Damiaan

Foto: PN

Hoewel het dit jaar al crisis was wat de klok sloeg, klonk de jaarlijkse kerstboodschap van onze koning positiever dan ooit. Herman Van Rompuy en pater Damiaan werden door Albert II als twee super-Belgen op een voetstuk geplaatst.

Begin deze week heeft Albert II de kerstboodschap opgenomen in het koninklijk paleis. Donderdagnamiddag om 13 uur zond VTM en VRT de toespraak uit.

Opvallend was het optimisme waarmee koning Albert zijn volk vandaag toesprak. Terwijl het vorig jaar nog bijna uitsluitend over de financiële en politieke crisis ging - hij riep onze politici toen zelfs op hun verantwoordelijkheid te nemen - was de teneur dit jaar compleet anders. Er kwam een lofzang voor Herman Van Rompuy, die de allereerste president van Europa werd, en voor pater Damiaan, die in Rome heilig werd verklaard.

Ontslagengolf

Wellicht omdat hij er niet omheen kon, verwees Albert in een eerste, kort gedeelte van zijn toespraak naar de ontslagengolf die we dit jaar over ons heen kregen. 'In de eerste plaats denk ik aan de talrijke personen die hun baan hebben verloren, en aan hun familie. Ik kan hun ontreddering goed begrijpen', klonk het bij aanvang. Daarmee was dan ook het laatste gezegd over de crisis. Meteen werd er overgeschakeld naar de 'lichtpunten voor ons land'.

De Europese promotie van Van Rompuy noemde Albert 'een eer voor ons land'. En niet veel later, wanneer ook Damiaan meermaals werd bewierookt, wist de koning zijn punt helemaal binnen te halen. Hij benadrukte de populariteit van de twee super-Belgen 'in zowel het noorden als het zuiden', waarmee hij de verdeeldheid in ons land duidelijk van tafel veegde. In zijn passage over Damiaan zei hij het bijna letterlijk, dat 'diens populariteit de communautaire tegenstellingen overstijgt'.

In een laatste hoofdstuk, grotendeels over Europa, wond hij er zelfs geen doekjes meer om: 'Het zou ons aan geloofwaardigheid ontbreken mochten we de Europese lidstaten aansporen hun tegengestelde standpunten te overstijgen, terwijl we er in eigen land nog eens niet in slagen.'

Het presidentschap van Van Rompuy moet onze koning geïnspireerd hebben, want meer dan tevoren had hij het ook over de positieve rol die ons land in Europa moet spelen. De goedkeuring van het Verdrag van Lissabon noemde hij een 'belangrijke vooruitgang' en 'het begin van een nieuwe etappe'. Daarna volgde alweer een lofzang aan onder meer Van Rompuy: 'Ik wil onze politieke verantwoordelijken die aan deze vooruitgang meewerkten oprecht gelukwensen.'

Met een 'Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar' aan het eind sluit de koning ook dit jaar zijn kerstspeech af.

Waarde landgenoten

Omdat het er zo zit ingebakken, zou je niet anders verwachten dan dat onze koning zijn toespraak zou beginnen met het legendarische Waarde landgenoten. Maar net als vorig jaar verwelkomde Albert ons ook nu weer met Dames en heren. Een eerste modernisering, noemen royaltywatchers het. En dat is het zeker in vergelijking met de kersttoespraken van wijlen Boudewijn, wiens adviseurs toen al smeekten om een vlotter taalgebruik maar telkens op een njet stootten.

Intussen wordt achter de schermen opnieuw gefluisterd over een formulewijziging van de kersttoespraak. Belangrijkste reden: het is verre van een kijkcijferkanon. Maar op het Paleis klinkt het officieel nog altijd 'niet aan de orde'.

Corrigeer

MEER NIEUWS