Denktank Lijst Dedecker verdwijnt

De denktanken Cassandra - die nauw verbonden is met Lijst Dedecker -, Nova Civitas en WorkForAll verdwijnen als afzonderlijke bewegingen en gaan op in een brede, Vlaamse, liberale denktank met als naam "LIBERA!". Dat meldt voorzitter Kristof Van der Cruysse dinsdag.

Met de oprichting willen de initiatiefnemers de versplintering van het liberale gedachtegoed in Vlaanderen tegengaan en bruggen slaan over bewegingen en partijen heen.

De denktank Cassandra leunde dicht aan bij Lijst Dedecker. Die verdwijnt dus, de vzw wordt opgedoekt. Ex-voorzitter Boudewijn Bouckaert, tevens Vlaams parlementslid voor LDD, meent dat "de partij na de laatste verkiezingen nu over voldoende middelen moet beschikken om over alle beleidsdomeinen zelf een standpunt uit te bouwen".

Bovendien stellen de oprichters dat een partijonafhankelijke opstelling noodzakelijk is om kwaliteitsvol denkwerk te leveren en als denktank geloofwaardig te blijven. De voortzetting van Cassandra was daarom geen optie. Mandatarissen zullen daarom geen deel kunnen uitmaken van het bestuur van LIBERA!. Bouckaert zal zelf de adviesraad voorzitten.

Hij was overigens ook voorzitter van de rechtsliberale denktank Nova Civitas. Die reikte traditioneel de jaarlijkse "Prijs van de Vrijheid" uit. LIBERA! neemt die gewoonte over. De laureaat van dit jaar wordt voormalig Europees Commissaris Frits Bolkestein. De uitreiking vindt plaats op 19 maart.

Corrigeer

NIEUWS