Dehaene stelt voorstel BHV uit tot na Pasen

BRUSSEL - Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene laat dinsdag in een mededeling weten dat hij pas na de paasvakantie klaar zal zijn met een voorstel rond Brussel-Halle-Vilvoorde.

'Bij de start van de regering werd tijdens de voorbereidende gesprekken onder leiding van Wilfried Martens een werkwijze afgesproken voor 'de onderhandeling van institutionele problemen'. In de afsprakentekst werd het objectief vooropgezet 'om een akkoord te bereiken voor Pasen 2010, dit wil zeggen voor het verstrijken van de termijn in de procedure van belangenconflict en voor de aanvang van het Belgisch voorzitterschap van de EU,' geeft Dehaene meer uitleg. 

Aangezien het paasreces dit jaar na Pasen valt, 'is Jean-Luc Dehaene met de eerste minister en de partijvoorzitters van de meerderheid overeengekomen dat Pasen te begrijpen is als het einde van het paasreces', klinkt de redenering. 'Deze timing respecteert de algemene doelstelling en laat tevens toe het parlement snel te informeren over het resultaat van de onderhandelingen', besluit het communiqué. 
 

Corrigeer

NIEUWS