''Geen liberaal meer aan hoofd van Financiën in volgende regering''

Groen! wil dat er, na 10 jaar "wanbeheer" door de liberale minister Reynders (MR), dringend orde op zaken wordt gesteld op Financiën. De partij pleit voor een correcte en eerlijke belastinginning, een minister die zich inzet en de "eindelijke" uitvoering van de 108 aanbevelingen van de commissie fiscale fraude.

"Het lakse, fiscale beleid is een ramp voor het sociale beleid, een ramp voor de financiën van ons land en een ramp voor de toekomst van de Belgen", begint Kamerlid Stefaan van Hecke zijn pleidooi.

"Het is duidelijk dat er dringend orde op zaken moet gesteld worden in de FOD Financiën. Dat kan alleen gebeuren als er politieke wil is. Na 10 jaar doelbewuste, liberale sabotage, is het hoogtijd voor een nieuwe wind. En dat kan blijkbaar niet met een liberale minister", gaat het parlementslid verder.

Van Hecke wijst op het feit dat de belastingbetaler steeds langer moet wachten op terugbetalingen. Volgens Groen! neemt de overheid zo een kosteloze lening bij de burger van 1,7 miljard euro.

Eveneens schuift Van Hecke de notionele intrestaftrek naar voor die grote multinationals buiten schot plaatst.

Maar dat er ook niets gebeurde met de aanbevelingen van de onderzoekscommissie fiscale fraude stuit Van Hecke tegen de borst: "Die commissie heeft 108 aanbevelingen opgesteld die quasi unaniem aanvaard werden, maar met die aanbevelingen is, zoals met zovele andere belangrijke uitdagingen in deze legislatuur, niets gebeurd."

Voor Groen! is er maar één oplossing: "Geen liberaal meer aan het hoofd van Financiën in de volgende regering".
 

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S