Steeds meer Vlamingen laten zich ontdopen

BRUSSEL - Sinds de affaire-Vangheluwe willen steeds meer Vlamingen zich laten ontdopen. Uit een rondvraag van De Morgen blijkt dat het aantal Antwerpse dossiers verdrievoudigd is tot ruim 400, in Brugge steeg het aantal dossiers van 119 in 2009 tot meer dan 250 reeds dit jaar.

De kanseliers in de bisdommen zouden de toestroom niet aankunnen.

De procedure voor ontdoping start met een brief aan het bisdom waar men gedoopt is. Volgens kerkjuristen kan de kerk het doopsel helemaal niet ongedaan maken en is ontdopen louter symbolisch.

Het Humanistisch Verbond ziet een verandering in Vlaanderen. In Kortrijk organiseert men al een tiental jaren uittredingsacties, maar sinds kort stromen de aanvragen binnen. Op 6 juni lokte een ontdopingsmoment 75 gegadigden.

Corrigeer

MEER NIEUWS